ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS


Enténdese por alumnado con NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, aquel que  requira, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta

DENTRO DAS NEE PODEMOS DISTINGUIR:


            DISCAPACIDADE VISUAL

 TRASTORNO GRAVE DE CONDUTA  

O novo artigo 14 do Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria otorga ao Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade rango de categoría propia fóra das necesidades educativas especiais.


VARIOS


Proyecto Aprender: Recurso interactivo elaborado a través do Convenio Internet en el aula polo Ministerio de Educación e as Comunidades Autónomas. O proxecto de Necesidades Educativas Especiais vai dirixida ao alumnado con dificultades de aprendizaxe, independentemente da súa causa


Guía multimedia de recursos educativos para alumnado con necesidades educativas especiales: publicación do Centro de Profesorado e de Recursos de Gijón cunha selección de materiais que se ofrecen ao profesorado para dar resposta ao alumnado con neeDiferentes: guía editada pola Fundación Adecco, que pretende explicar aos máis pequenos que é a diversidade e a discapacidade, desde unha perspectiva normalizadora que nos enriquece como persoasGuía didáctica de la discapacidad para secundaria: editada pola Fundación Adecco pretende dar información para  que os adolescentes coñezan e comprendan que é a discapacidadeALBOR: TIC Y NEE: Recursos en rede para varias áreas curriculares

Contenidos Educativos Digitales : páxina da Junta de Extremadura con contidos para Educación Especial

La web de Antonia Ortega: repositorio de recursos educativos para alumnado con nee

PROYECTO SPQRaplicación gratuíta de Orange y BJ Adaptaciones que permite, a través dos códigos QR, simplificar o acceso á información das persoas con diversidade funcional
Un mesmo código pode ofrecer a información en diferentes formatos (fotos, pictogramas, vídeos...)

Capacces: páxina web na que a nai dun neno que, "entre outras características ten unha discapacidade", recomplila multitude de aplicacións de utilidade para outros nenos que compartan esa mesma característica


VÍDEO


Por cuatro esquinitas de nada: Montaxe audiovisual do libro Por cuatro esquinitas de nada de Jerome Ruillier

LIBROS

La discapacidad en la literatura infantil y juvenil: publicación da Fundación Germán Sánchez Ruipérez, a Fundación CNSE para a supresión das barreiras de comunicación e o Servizo de Asuntos Sociais da Universidade de Salamanca, que presenta unha mostra de obras infantís e xuvenís que tocan o tema da discapacidade directa ou indirectamente.
Cuento con vos: libro de contos con catorce historias sobre os dereitos das persoas con discapacidade, escrito por varios autores arxentinos.

Ni más ni menos: conto que tenta explicar aos nenos en que consiste ter unha discapacidade


Se trata de la capacidad: explicación sobre a convención dos dereitos de persoas con discapacidade


Comentarios