Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Xullo, 2014

NOVIDADES IMPORTANTES DO MES DE XULLO

Imaxe
Orde pola que se regula a implantación para o curso 2014-2015 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria (Próxima publicación no DOG) Para acceder, pincha AQUÍ Importante: información sobre a toma de posesión do concurso de traslados convocado pola Orde do 16 de outubro de 2013 Para acceder á información, pincha AQUÍ FONTE:  Subdirección Xeral de Recursos Humanos Protocolo de consenso sobre TDAH nos ámbitos educativo e sanitario Mediante o mesmo establécese  o camiño a seguir e defínese a liña de comunicación entre os servizos de orientación  e os servizos sanitarios. Para descargar, pincha  AQUÍ FONTE: http://www.edu.xunta.es/web/node/12908 Axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo (2014-2015). O prazo é ata o día 30 de setembro . Podedes  traer ao departamento de orientación a documentación da axuda, coa parte cuberta polo gabinete que atende ao voso fillo/a .  Para acceder á  s

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Imaxe
Enténdese por alumnado con   NECESIDADES   EDUCATIVAS   ESPECIAIS , aquel que  requira, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade   ou trastornos graves de conduta DENTRO DAS NEE PODEMOS DISTINGUIR :             DISCAPACIDADE VISUAL DISCAPACIDADE AUDITIVA DISCAPACIDADE MOTORA   DISCAPACIDADE INTELECTUAL TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA   TRASTORNO GRAVE DE CONDUTA   O novo artigo 14 do  Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro , polo que se establece o currículo  básico da Educación Primaria otorga ao Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade rango de categoría propia fóra das necesidades educativas especiais. VARIOS Proyecto Aprender:   Recurso interactivo elaborado a través do Convenio   Internet en el aula   polo Ministerio de Educación e as Comunidades Autónomas. O proxecto de Necesidades Educativas Especiais vai dirixida ao alumnado con dificultades de aprendizaxe, independ