ALUMNADO CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL
Entendemos que un alumno ten discapacidade intelectual cando, desde antes dos dezaoito anos,  ten un funcionamento intelectual significativamente inferior á media e dificultades nas súas condutas adaptativas que se manifestan en habilidades conceptuais, sociais e prácticas.
Nesta páxina atoparás información sobre:

CONCEPTO E SIGNOS DE ALERTA
GUÍAS FAMILIA
GUÍAS PROFESORADO
SÍNDROME DE DOWN
CONTOS
DISCAPACIDADE INTELECTUAL E TIC
EDUCACIÓN INCLUSIVA
ENLACES
VIDEOSEnlace ás entradas deste blog coa etiqueta SÍNDROME DE DOWNDISCAPACIDADE INTELECTUALDISCAPACIDADE


CONCEPTO E SIGNOS DE ALERTADefinición e clasificación da páxina do CREENA

Más allá de un rostro: páxina da Fundación de Síndrome de Down Madrid

Discapacidad intelectual ligera: contidos de atención á diversidade de CeDeC

Discapacidad media, severa e profunda: contidos de atención á diversidade de CeDeC


GUÍAS FAMILIA


Guia primera orientacion familias con hijos con discapacidad intelectual: Guía da FEAPS de apoio ás familias cos recursos, axudas e prestacións das que poden beneficiarse.

Necesidades de la familia de la persona con retraso mental: documento de Mercedes Lozano e Isabel Pérez con información para as familias


Apoyando a los hermanos de personas con discapacidad intelectual: propostas de intervención  con irmáns de persoas con discapacidade intelectual


No estás solo: documento da FEAPS, elaborado por pais e nais, dirixido a familias que teñen un membro con discapacidade

Tú y yo aprendemos a relacionarnos: interesante  programa para ensinar as habilidades sociais no fogar (5 a 10 anos)


De padres a padres: documento da FEAPS con información para as familiasGUÍAS PROFESORADO


Alumnado con discapacidade psíquica: guía da Xunta de Galicia


Discapacidade intelectual: guía da Junta de Andalucía
Discapacidades intelectuales: publicación do NICHCY sobre o déficit intelectual
Alumnado con grave discapacidad psíquica en Educación Infantil y Primaria: orientacións para a resposta educativa do CREENA


Apreciamos las diferencias: unidade   didáctica que pretende informar sobre as características da persoa con discapacidade intelectual e evitar calquera discriminación 


Tú y yo aprendemos a relacionarnos: interesante programa para ensinar as habilidades sociais no fogar. Manual para o profesorado


Cómo adaptar juguetes para niños con discapacidad: documento da asociación Desarrollo y Asistencia con información sobre como conseguir a accesibilidade lúdica a determinados tipos de xoguetesSÍNDROME DE DOWN


Bienvenidos a Holanda: carta de Emily Perl Kingsley que expresa, a través da metáfora dun viaxe a Holanda, a súa experiencia como nai dun neno con síndrome de Down


Ha nacido un hijo con síndrome de Down: información para as familias que reciben un diagnóstico de síndrome de Down


Guia para padres y madres: Guía para familias que reciben un diagnóstico de Síndrome de Down

El libro del bebé: documento da Federación Española do Síndrome de Down que ten como obxectivo dar pautas de estimulación sensorial aos novos pais co fin de conseguir un mellor desenvolvemento dos sentidos do bebé nos primeiros meses de vida


Evaluación e intervención de 0-3 años: Guía rápida de consulta para pais e profesionais do Departamento de salud del estado de Nueva York12 claves para la autonomía de las personas con síndrome de Down: guía deseñada para orientar ás familias na tarefa de conseguir que os seus fillos acaden o maior nivel de autonomía posibleSíndrome de Down: necesidades educativas y desarrollo del lenguaje: documento do goberno vasco que trata da incidencia deste síndrome no desenvolvemento da linguaxe e intervención educativa


Habilidades de comunicación: documento da serie Escuela de Familias publicada por Down España e a Fundación  MAPFRE con pautas para traballar a comunicación

Escuela de vida: documento da serie Escuela de Familias publicada por Down España e a Fundación MAPFRE que expón a filosofía da Escola de Vida, que propón unha nova mentalidade á hora de desenvolver calquera iniciativa dirixida ás persoas con discapacidade intelectual, baseada no recoñecemento da capacidade deste colectivo para poder tomar decisións persoais ata onde sexa posible

Guía para la atención educativa de alumnado con síndrome de Down: Manual da Junta de Andalucía


Escolarizacion: aspectos específicos en el síndrome de Down: documento elaborado por Emilio Ruíz Rodríguez  psicólogo da Fundación Síndrome de Down de Cantabria


Síndrome de Down: guía da Junta de Andalucía
Programación educativa para escolares con síndrome de Down: manual de Emilio Ruíz Rodríguez que pretende ser un instrumento práctico para profesorado titor e especialista de alumnado con síndrome de Down


Síndrome de Down: lectura y escritura: enlace á páxina da Fundación Iberoamericana Down21 na que atoparás o libro de Victoria Troncoso que presenta un novedoso método para a aprendizaxe da lectura e da escritura deste colectivoPalabras+palabras. Aprendamos a leer: Manual para as familias  publicado por Down21-Chile Palabras+palabras. Aprendamos a leer: manual publicado por Down21-Chile para o alumnado da primeira etapaPalabras+palabras. Aprendamos a leer: manual publicado por Down21-Chile para o alumnado da segunda etapaPalabras+palabras. Aprendamos a leer: manual publicado por Down21-Chile para o alumnado da terceira e cuarta etapa

Cien editoriales en canal Down 21: recompilación das editoriais da revista electrónica desta fundación iberoamericana nos seu décimo aniversario


Síndrome de Down y las TIC: presentación que fala dos beneficios do uso das TIC no síndrome de DownH@z Tic: Guía práctica de aprendizaxe dixital de lectoescritura mediante tablet para alumnado con síndrome de Down 


Mis primeros pasos hacia la autonomía: guía dae Down España e a Fundación Pelayo sobre a importancia da atención temperá nas persoas que nacen con síndrome de Down

TU y YO aprendemos a relacionarnosManual para o rofesorado publicado por Down España e a Fundación Prodis para traballar as habilidades sociais de nenos entre cinco e dez anos no fogar

Importancia de las habilidades sociales para las personas con Síndrome de Down : documento elaborado por Emilio Ruíz Rodríguez  psicólogo da Fundación Síndrome de Down de Cantabria

Programa de educación emocional para personas con síndrome de Downdocumento elaborado por Emilio Ruíz Rodríguez  psicólogo da Fundación Síndrome de Down de Cantabria


Cuido de mi salud: documentos con pautas para accidentes e primeros auxilios, hábitos saludables e consellos básicos. En lectura fácil.

Salud mental y síndrome de Down: principais patoloxías mentais asociadas ao síndrome de Down


Guía oftalmológica del síndrome de Down: documento publicado por Down España e a Fundación  MAPFRE  coas principais patoloxías oftalmolóxicas que poden ir asociadas ás persoas con Síndrome de Down

Atención bucodental y síndrome de Down: guía con recomendacións xerais sobre a saúde bucodental das persoas con síndrome de Down

Programa español de salud para personas con síndrome de Down: documento fa dederación Española do Síndrome de Down que ten como obxectivo mellorar a prevención e detectar precozmente calquera alteración ou enfermidade con persoas con síndrome de downLas aventuras de Spoti: campaña de prevención da obesidade en nenos con síndrome de down da Fundación Eroski e Down España.


CONTOSYo como tú: fermoso libro de FEAPS Madrid no que a través de Diego, o protagonista, coñeceremos ás persoas con discapacidade intelectualVive la fácil lectura: portal con enlaces a textos adaptados a lectura fácil
DISCAPACIDADE INTELECTUAL E  TIC


75 unidades didácticas para PDI: unidades didáctivas interactivas para infantil e primariaProyecto-Bit: proxecto que pretende achegar as TIC ás persoas con discapacidade intelectual

Proyecto CITI: proxecto da Fundación Orange e a Asociación Síndrome de Down Madrid que consiste nun xogo para móbil e para ordenador pensado para achegar as tecnoloxías ás persoas con discapacidade intelectual co obxectivo de mellorar as súas capacidades cognitivas

Material da Fundación Iberoamericana Down21: lotos, puzzles, series e memory para traballar on line ou para imprimir

Lucas y el caso del cuadro robado: videoxogo para ordenador dirixido a xóvenes con síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual


Helpkidzlearn: páxina con xogos de estimulación visual, auditiva, perceptiva, entrenamento do uso do ordenador.... que favorecen o desenvolvemento das capacidades cognitivas.


Messenger visual: sistema que facilita o acceso á comunicación virtual a persoas con dificultades de lectoescritura, expresión ou movemento
EDUCACIÓN INCLUSIVA

Materiais para a inclusión educativa de FEVAS
Infantil

Primaria

SecundariaENLACES

FEAPS: Portal da Confederación Española de Organizacións en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual.

DOWN-España

FEAPS Conecta2: rede social para familias de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

www.down21.org: portal de información sobre o síndrome de Down


Mi hijo con síndrome de Down: portal con información para os novos paisVIDEOS

"Bienvenidos a Holanda"


Motxila 21


Comentarios