Publicacións

GUÍA DE ALTAS CAPACIDADES NO CONTEXTO ESCOLAR

Imaxe
Documentado editado pola Consejería de Educación del Principado de Asturias no ano 2019 con pautas de intervención para familias e profesorado. Pretender dar a coñecer as características máis salientables de este alumnado, así como dotar de estratexias ás familias e aos docentes ante as posibles necesidades que se poidan presentar. Pincha na imaxe para acceder ao documento

BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS CON GENIALLY

Imaxe
Espectacular banco de recursos recompilado nun Genially polo mestre Jorge QC @Frikintin. Moito traballo e moitos recursos que paga a pena ver! Vía: Guía de información académica e profesional

PLAN DE BENESTAR EMOCIONAL

Imaxe
O Plan de Benestar Emocional é un documento publicado pola Xunta que procura  previr posibles problemáticas derivadas da pandemia entre o alumnado, así como dotar  de ferramentas ao profesorado desde un enfoque pedagóxico, metodolóxico e sanitario. O plan propón pautas de observación para a detección de problemas de benestar emocional, así como ofrece modelos de intervención. Amais realiza unha proposta didáctica grupal de educación emocional con 24 actividades estruturadas a través de catro eixes:  Conecta, que favorece a creación de espazos de comunicación e escoita e a identificación das emocións propias e alleas. Respecta, dirixido a tomar conciencia dos novos cambios nos hábitos e relacións sociais derivadas da covid-19. Regula, que desenvolve aspectos relacionados coa regulación emocional e o afrontamento dos conflitos para aprender a tolerar a frustración e evitar situacións de estrés. Vive, para o fomento de actitudes positivas, sentimentos de gratitude e solidariedade co fin d

RECURSOS PARA TRABALLAR NA AULA O #11F, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER E A NENA NA CIENCIA

Imaxe
Recompilación con algún recursos para traballar nas aulas  o Día da Muller e a nena na Ciencia! Data mediante a que se reivindica o acceso e a participación plena e en igualdade das mulleres e as nenas neste sector. Vídeo Celebra o 11F Vídeo Día Internacional da Muller e a nena na ciencia : vídeo que busca fomentar a participación das mulleres e as nenas nas actividades e institucións científicas.  "La primavera silenciosa" de Rachel Carson, vídeo divulgativo : o Museo de Ciencias Universidade de Navarra impulsou o proxecto “A muller na ciencia”, cuxo obxectivo é dotar ás nenas que queiran seguir unha carreira científica, de referentes femininos a través dunha serie de pequenos vídeos divulgativos coa biografía de científicas relevantes no seu campo pero que resultan descoñecidas para o público xeral. En concreto, este vídeo fala de Rachel Carson, pioneira do movemento ambientalista. Resolución do 22 de decembro de 2015 da Asemblea Xeral da ONU;  documento lexislativo a travé

O PAPEL DAS FAMILIAS NA PROMOCIÓN SAUDABLE DE VIDEOXOGOS E DISPOSITIVOS MÓBILES EN ESTUDIANTES

Imaxe
A Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais (CEAPA) ven de publicar unha guía con pautas para ensinar aos fillos/as o bo uso dos videoxogos e dos dispositivos móbiles. Todos somos conscientes do oco cada vez máis importante que atecnoloxía ocupa na vida dos nenos/as e adolescentes, mais tamén do risco que supón un uso inadecuado das Tecnoloxías de Información e Comunicación (TIC), especialmente nesas etapas do desenvolvemento. Por ese motivo é fundamental que as familias acompañen e eduquen aos seus fillos/as nun uso responsble e saudable das TIC. Nesta guía atoparás varios apartados que tocan temas como: o uso adecuado dos videoxoogos e móbiles, os seus riscos e beneficios e consellos para facer un bo uso delas. Podes acceder ao documento a través deste enlace

PRIMEIROS AUXILIOS PEDAGÓXICOS

Imaxe
Primeros auxilios pedagógicos é unha guía publicada por UNICEF con ferramentas para as familias que vos permitan acompañar aos vosos fillos/as na realización das actividades escolares na casa. Para acceder ao documento, preme no enlace Que podes atopar nesta guía? Ideas para deseñar rutinas adaptadas ás necesidades da familia. Orientacións para recoñecer como aprenden os teus fillos/as. Ferramentas para o manexo das emocións. Xogos e actividades para facer en familia e educar desde casa. Orientacións para manter unha comunicación efectiva cos teus fillos/as. Actividades prácticas para apoiar aos teus fillos/as coa ensinanza da lectura, escritura e matemáticas.

LEI ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DA LOE (LOMLOE)

Imaxe
O martes 19 de xaneiro entrou en vigor a Lei Orgánica de Modificación da LOE (LOMLOE), tamén coñecida como Lei Celaá, despois da súa publicación no Boletín Oficial do Estado o día 30 de decembro de 2020. A nova lei trae consigo unha serie de cambios e medidas. Na etapa de Infantil e Primaria destacan as seguintes:  A etapa de educación infantil segue a ter carácter voluntario, mais o primeiro ciclo (0 a 3 anos) deste período  pasa a considerarse educativo e non meramente asistencial. Os centros que o impartan deberán cumprir uns requisitos mínimos e elaborar unha proposta pedagóxica para poder impartir  o primeiro ciclo desta etapa. Resáltase a condición compensadora do Ensino Infantil ante posibles contextos desfavorecidos. Incorpórase aos  principios pedagóxicos dos centros o respecto á específica cultura da infancia. En Educación Primaria recupérase a organización en tres ciclos  de dous cursos. As asignaturas redúcense a obrigatorias e optativas. Reordénanse as áreas de coñecement