Publicacións

UN NENO CON TEA NA MIÑA CLASE

Imaxe
Documento elaborado polo Servizo de Atención Temperá de Burgos que achega unha   breve explicación   sobre as características e necesidades educativas que poden ter os nenos e nenas con Trastorno de Espectro Autista, así como un conxunto de estratexias que se poden implementar nas aulas de Infantil.

ENTRADA A INFANTIL

PASO A 1º DE PRIMARIA

BECAS E AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

  Becas E aXudas para alumnADO con necesidadE específica de APOIO educativo de Natalia Longo

COIDAMOS TEA- GUÍA PARA FAMILIAS QUE RECIBEN O DIAGNÓSTICO DE TEA

Imaxe
Guía editada por  Federación Autismo Galicia dirixida ás familias que reciben un diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista. O documento  tenta recadar información que pode ser moi útil neses momentos e pretende mitigar o impacto que se produce na dinámica familiar nesa primeira etapa.  No documento abórdanse temas que se poden clasificar en tres bloques: O primeiro relacionado coas inquietudes e sentimentos que xorden tras o diagnóstico; coas principais características das persoas con TEA e coas falsas crenza e mitos en torno a elas. No segundo trátanse temas relacionados coa comunicación, cos diferentes tipos de apoios  e intervencións terapéuticas,que poden facilitar a vida das persoas con autismo e as súas familias.  E, para finalizar, o terceiro bloque proporciona bibliografía e recursos sobre o tema, así como un directorio das entidades federadas de Autismo Galicia.  Para acceder ao documento, preme na imaxe

MALTRATO EMOCIONAL CARA UN NENO, NENA OU ADOLESCENTE

Imaxe
Infografía realizada polo Observatorio da Infancia en Andalucía no ano 2020. Nela exponse brevemente que é o maltrato emocional, visibilizando posibles condutas e interaccións destructivas cos menores que poden provocarlle danos psíquicos graves ou poñelos en risco de padecelo (Observatorio da Infancia en Andalucía, 2020).   Accede ao documento en PDF pinchando na imaxe En Galicia, para notificar posibles situacións de risco e maltrato a menores, existen as seguintes vías: Servizos Sociais do propio Concello. Consellería de Política Social e os seus respectivos Departamentos Teritoriais en cada provincia. Rexistro unificado de maltrato infantil: so para profesionais do ámbito educativo e policial ( https://rumi.benestar.xunta.es/ ). Liña de axuda á infancia 116 111 :  servizo permanente e gratuíto, onde hai profesionais que prestan asesoramento e notifican inmediatamente a situación aos servizos que corresponda Podes acceder a todos os teléfonos aquí .