Publicacións

COIDAMOS TEA- GUÍA PARA FAMILIAS QUE RECIBEN O DIAGNÓSTICO DE TEA

Imaxe
Guía editada por  Federación Autismo Galicia dirixida ás familias que reciben un diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista. O documento  tenta recadar información que pode ser moi útil neses momentos e pretende mitigar o impacto que se produce na dinámica familiar nesa primeira etapa.  No documento abórdanse temas que se poden clasificar en tres bloques: O primeiro relacionado coas inquietudes e sentimentos que xorden tras o diagnóstico; coas principais características das persoas con TEA e coas falsas crenza e mitos en torno a elas. No segundo trátanse temas relacionados coa comunicación, cos diferentes tipos de apoios  e intervencións terapéuticas,que poden facilitar a vida das persoas con autismo e as súas familias.  E, para finalizar, o terceiro bloque proporciona bibliografía e recursos sobre o tema, así como un directorio das entidades federadas de Autismo Galicia.  Para acceder ao documento, preme na imaxe

MALTRATO EMOCIONAL CARA UN NENO, NENA OU ADOLESCENTE

Imaxe
Infografía realizada polo Observatorio da Infancia en Andalucía no ano 2020. Nela exponse brevemente que é o maltrato emocional, visibilizando posibles condutas e interaccións destructivas cos menores que poden provocarlle danos psíquicos graves ou poñelos en risco de padecelo (Observatorio da Infancia en Andalucía, 2020).   Accede ao documento en PDF pinchando na imaxe En Galicia, para notificar posibles situacións de risco e maltrato a menores, existen as seguintes vías: Servizos Sociais do propio Concello. Consellería de Política Social e os seus respectivos Departamentos Teritoriais en cada provincia. Rexistro unificado de maltrato infantil: so para profesionais do ámbito educativo e policial ( https://rumi.benestar.xunta.es/ ). Liña de axuda á infancia 116 111 :  servizo permanente e gratuíto, onde hai profesionais que prestan asesoramento e notifican inmediatamente a situación aos servizos que corresponda Podes acceder a todos os teléfonos aquí .

GUÍA DE ALTAS CAPACIDADES NO CONTEXTO ESCOLAR

Imaxe
Documentado editado pola Consejería de Educación del Principado de Asturias no ano 2019 con pautas de intervención para familias e profesorado. Pretender dar a coñecer as características máis salientables de este alumnado, así como dotar de estratexias ás familias e aos docentes ante as posibles necesidades que se poidan presentar. Pincha na imaxe para acceder ao documento

BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS CON GENIALLY

Imaxe
Espectacular banco de recursos recompilado nun Genially polo mestre Jorge QC @Frikintin. Moito traballo e moitos recursos que paga a pena ver! Vía: Guía de información académica e profesional

PLAN DE BENESTAR EMOCIONAL

Imaxe
O Plan de Benestar Emocional é un documento publicado pola Xunta que procura  previr posibles problemáticas derivadas da pandemia entre o alumnado, así como dotar  de ferramentas ao profesorado desde un enfoque pedagóxico, metodolóxico e sanitario. O plan propón pautas de observación para a detección de problemas de benestar emocional, así como ofrece modelos de intervención. Amais realiza unha proposta didáctica grupal de educación emocional con 24 actividades estruturadas a través de catro eixes:  Conecta, que favorece a creación de espazos de comunicación e escoita e a identificación das emocións propias e alleas. Respecta, dirixido a tomar conciencia dos novos cambios nos hábitos e relacións sociais derivadas da covid-19. Regula, que desenvolve aspectos relacionados coa regulación emocional e o afrontamento dos conflitos para aprender a tolerar a frustración e evitar situacións de estrés. Vive, para o fomento de actitudes positivas, sentimentos de gratitude e solidariedade co fin d

RECURSOS PARA TRABALLAR NA AULA O #11F, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER E A NENA NA CIENCIA

Imaxe
Recompilación con algún recursos para traballar nas aulas  o Día da Muller e a nena na Ciencia! Data mediante a que se reivindica o acceso e a participación plena e en igualdade das mulleres e as nenas neste sector. Vídeo Celebra o 11F Vídeo Día Internacional da Muller e a nena na ciencia : vídeo que busca fomentar a participación das mulleres e as nenas nas actividades e institucións científicas.  "La primavera silenciosa" de Rachel Carson, vídeo divulgativo : o Museo de Ciencias Universidade de Navarra impulsou o proxecto “A muller na ciencia”, cuxo obxectivo é dotar ás nenas que queiran seguir unha carreira científica, de referentes femininos a través dunha serie de pequenos vídeos divulgativos coa biografía de científicas relevantes no seu campo pero que resultan descoñecidas para o público xeral. En concreto, este vídeo fala de Rachel Carson, pioneira do movemento ambientalista. Resolución do 22 de decembro de 2015 da Asemblea Xeral da ONU;  documento lexislativo a travé

O PAPEL DAS FAMILIAS NA PROMOCIÓN SAUDABLE DE VIDEOXOGOS E DISPOSITIVOS MÓBILES EN ESTUDIANTES

Imaxe
A Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais (CEAPA) ven de publicar unha guía con pautas para ensinar aos fillos/as o bo uso dos videoxogos e dos dispositivos móbiles. Todos somos conscientes do oco cada vez máis importante que atecnoloxía ocupa na vida dos nenos/as e adolescentes, mais tamén do risco que supón un uso inadecuado das Tecnoloxías de Información e Comunicación (TIC), especialmente nesas etapas do desenvolvemento. Por ese motivo é fundamental que as familias acompañen e eduquen aos seus fillos/as nun uso responsble e saudable das TIC. Nesta guía atoparás varios apartados que tocan temas como: o uso adecuado dos videoxoogos e móbiles, os seus riscos e beneficios e consellos para facer un bo uso delas. Podes acceder ao documento a través deste enlace