Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Decembro, 2021

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO SEGUNDO A LOMLOE

Imaxe interactiva cos novos tipos de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo segundo a LOMLOE. Así mesmo inclúense as posibles medidas de atención á diversidade que indica a Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.