ALUMNADO CON DISCAPACIDADE MOTORA


Considéranse alumnos con discapacidade motora aqueles que presentan dificultades motrices, transitorias ou permanentes, debido a alteracións no sistema osteoarticular, muscular e/ou nervioso e, que en grao variable, supón certas limitacións á hora de enfrontarse a algunhas actividades.


Nesta entrada podes atopar información sobre:

CONCEPTO E SIGNOS DE ALERTA
GUÍAS PARA AS FAMILIAS
GUÍAS PARA O PROFESORADO
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA E AUMENTATIVA
CONTOS
APLICACIÓNS
PROGRAMAS DE TECNOLOXÍAS DE APOIO
ADAPTACIÓNS
VARIOS
ENLACES
CANCIÓN
VÍDEOS


ENTRADAS DESTE BLOG COA ETIQUETA DE DISCAPACIDADE MOTORACONCEPTO E SIGNOS DE ALERTAClasificación das patoloxías motoras: páxina do Ministerio de Educación con información sobre as patoloxías que inciden en maior medida na poboación escolar


Espina bífida: publicación do NICHCY con información sobre a espina bífida e sobre as súas implicacións educativas


La parálisis cerebralpublicación do NICHCY con información sobre a parálise cerebral e  sobre as súas implicacións educativas


Diversidad motórica: publicación de Carolina Aguilera Tamargo et al coa clasificación dos déficits motores e as implicacións educativas


Escalas de desarrollo motor: Escalas de Desarrollo Motor Peabody

Soy paralítico cerebral: Libro-Guía elaborado por ASPACE Granada dedicado ás persoas con parálise cerebral, ás súas familias, profesorado e persoal coidador


GUÍAS PARA AS FAMILIAS

Mi bebé tiene parálisis cerebral. guía para pais que acaban de recibir un diagnóstico de parálise cerebral

Fomento del desarrollo del niño con parálisis cerebral: guía para as persoas que traballan con nenos con parálise cerebral

Guía para as familias. Distrofia muscular de Duchenne: folleto con pautas para as familias
GUÍAS PARA O PROFESORADO

Alumnado con discapacidade motora: guía da Xunta de Galicia

Limitaciones en la movilidad: Manual da Junta de Andalucía

Necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad física: publicación realizada polo EOE de Murcia que fai un  recorrido polas clases de déficits motores máis habituais e a súa implicación didáctica


Guía para la atención a alumnos y alumnas con discapacidad motora: outro manual da Junta de Andalucía


Intervención educativa en el alumnado con discapacidad física: pautas educativas para alumnado con déficit motor realizadas polo EOE de Murcia


Recursos en internet para discapacidad motora: enlaces e recursos que se poden atopar na rede sobre discapacidade motora


Recursos materiales para alumnos con nee ligadas a un déficit motor: guía coas necesidades e recursos dun alumno con déficit motor e das axudas técnicas
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA E AUMENTATIVA

 Enlace á páxina deste blog sobre o tema
CONTOS
Pepe Lino y sus colegas: comic que conta as historias dun chico con espina bífida
Los zapatos de Marta : conto sobre a espina bífida
APLICACIÓNS


Un día de Óscar: aplicación interactiva
Programa de lectoescritura para alumnado motórico: programa que presenta imaxes e sons ao alumno con déficit motor co obxectivo de relacionar imaxe e grafíaPROGRAMAS DE TECNOLOXÍA DE APOIO
Pulsadores, conmutadores e interruptores:información sobre axudas técnicas de  Gaspar González Rus

Rata Plaphoon: programa que emula o funcionamento do rato mediante un pulsador

VirtualKeyboard: teclado virtual en pantalla

Headmouse: rato virtual


Mouse Joystick: programa que permite controlar o rato a través dun joystick


Programa LIM_EDILIM: para realizar actividades interactivasPresentación en power point de EDILIM

Libros e unidades EDILIM: algunhas actividades realizadas con EDILIM


Educalim: Biblioteca con actividades

Programa Kanghooru: Para realizar barrido automático en cualquier programa

ADAPTACIÓNSMobiliario adaptado: imaxes con exemplos de mobiliario escolar adaptado


Material: adaptacións en material didáctico


Xoguetes: exemplos de xoguetes adaptados e consellos para facelo


Catálogo de axudas técnicas: catálogo con publicacións de temática educativa

Nuevas tecnologías para la inclusión educativa del alumnado con discapacidad motórica: artigo do Equipo de Orientación y Apoyo do CEIP Antonio González Álvarez (Sevilla) no que explica como adaptar materiais necesarios para facer accesible o ordenador  ao alumnado con grave discapacidade motora


Tecnología de bajo coste: Adaptacións elaboradas por usuarios. Recursos de libre acceso.VARIOSReglas de etiqueta ante una persona con discapacidad motora: pautas para relacionarse cunha persoa con discapacidade motora


Como adquirir tu silla de ruedas: guía para elixir a cadeira de rodas
ENLACES


Blog sobre discapacidad motora: blog dedicado ao alumando con nee, en especial o alumnado con discapacidade motora
CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas)

Confederación ASPACE (Asociación de Paralíticos Cerebrales de España)

El buho Boo: juegos para bebés y niños


ESAAC (Sociedad Española para el desarrollo de sistemas de comunicación aumentativo y alternativo)

FEBHI: Federación española de espina bífida


Fundación NIPACE: fundación que se dedica á rehabilitación de nenos con diversidade funcional                              


Handycat: empresa especialista en instalacións de aulas multisensoriaisHoptoys: selección de xoguetes e xoguetes educativos adaptados ás necesidades dos nenos con discapacidade

Poisson rouge: páxina con multitude de recursos dixitais interactivosProjecte Fressa: proxecto para realizar programas informáticos para persoas con diversidade funcional


Rincón de la discapacidad motora: páxina con multitude de enlaces e recursos sobre discapacidade motora de interedvisual

 

CANCIÓN


Rock and cos: canción do proxecto "Súbete al carro" que serve para traballar o esquema corporal e como tema reivindicativo
Enlace al video
VÍDEOS

Scene Mob que conmemora o 40 aniversario de ECOM,  movemento asociativo que aglutina máis de 175 asociación de persoas con discapacidade física de toda  España.

"Consultorio" de Rosa SempereComentarios