PRINCIPIOS PARA O DESEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAXE

A guía que a continuación se presenta pertence ao proxecto Recursos Educativos Abertos (REA) Andalucía, impulsado en 2020 pola Consejería de Educación de dita Comunidade Autonóma.

En concreto este documento pretende facilitar os principios e pautas didácticas do Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA).

Comentarios