ESTRATEXIAS PROACTIVAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL

Guía, elaborada pola Comisión Técnica de Traballo e Estudo da Área de Educación e Formación da Federación Autismo Madrid, con estratexias de enfrontamento ante as condutas desafiantes que presentan, en ocasións, as persoas con TEA. Tamén nos axuda a comprender estes comportamentos, así como ofrece apoios para establecer comportamentos máis axustados ao contexto no que viven desde un enfoque preventivo.Comentarios