DESEÑO UNIVERSAL E APRENDIZAXE ACCESIBLE

Guía elaborada polo CEFIRE específico de educación inclusiva da Generalitat de Valencia con estratexias para facilitar a implementación dos principios do deseño universal nos procesos de aprendizaxe que permitan identificar posibles barreiras e na creación de contextos de aprendizaxe accesible.


 

Comentarios