UN NENO CON TEA NA MIÑA CLASE

Documento elaborado polo Servizo de Atención Temperá de Burgos que achega unha  breve explicación sobre as características e necesidades educativas que poden ter os nenos e nenas con Trastorno de Espectro Autista, así como un conxunto de estratexias que se poden implementar nas aulas de Infantil.

Comentarios