COIDAMOS TEA- GUÍA PARA FAMILIAS QUE RECIBEN O DIAGNÓSTICO DE TEA

Guía editada por  Federación Autismo Galicia dirixida ás familias que reciben un diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista.
O documento  tenta recadar información que pode ser moi útil neses momentos e pretende mitigar o impacto que se produce na dinámica familiar nesa primeira etapa. 
No documento abórdanse temas que se poden clasificar en tres bloques:
  • O primeiro relacionado coas inquietudes e sentimentos que xorden tras o diagnóstico; coas principais características das persoas con TEA e coas falsas crenza e mitos en torno a elas.

  • No segundo trátanse temas relacionados coa comunicación, cos diferentes tipos de apoios  e intervencións terapéuticas,que poden facilitar a vida das persoas con autismo e as súas familias. 

  • E, para finalizar, o terceiro bloque proporciona bibliografía e recursos sobre o tema, así como un directorio das entidades federadas de Autismo Galicia. Para acceder ao documento, preme na imaxe

Comentarios