PAUTAS PARA PREVIR O ABUSO INFANTIL

Dez pautas claras e efectivas para previr o abuso infantil e ensinarlle aos nosos fillos/as a detectar posibles situacións de abuso sexual, elaboradas por Nicolas Tupaz, redactor de @TrabHumanitario

 1. Fala abertamente co teu fillo/a sobre o seu corpo, ensínalle o nome de cada unha das súas partes e delimita cales son as súas zonas íntimas, ás que só el/ela pode ter acceso.
 2. Ensínalle que o seu corpo lle pertence e faille saber que ninguén pode tocalo sen a súa autorización. 
 3. Fálalle sobre o seu dereito para rexeitar un achegamento, unha caricia ou un bico co que senta incómodo/a, aínda que proveña dunha persoa próxima. 
 4. Nunca lle obrigues a bicar, abrazar ou sentar xunto a alguén se non quere. Desta maneira, tamén lle ensinas que pode negarse a expresar o seu afecto cara a outra persoa se non quere facelo.
 5. Axúdalle a distinguir as formas de tocar “boas” e “malas”.
 6. Explícalle a diferenza entre os distintos tipos de segredos: os segredos que se gardan entre amigos e os segredos incómodos que sería mellor non gardar.
 7. Acláralle que ningún adulto debe pedirlle axuda para facer algo sen o permiso dos pais. 
 8. Establece quen son as persoas nas que pode confiar. É moi importante que o neno/a  coñeza a quen pode recorrer se se atopa ante unha dificultade ou ten un problema.
 9. Infórmalle sobre o abuso sexual. Cando o teu fillo ou filla  sexa máis grande, podes falarlle sobre este tema, sen asustarlle nin recorrer a moitos detalles. 
 10. Escóitalle sempre e incítalle a falar contigo. Desta maneira, estarás a fomentar a confianza, o cal lle axudará a contarche secretos que considera “íntimos” e a pedirche axuda se pensa que está nunha situación de risco.
Podes acceder ao artículo orixinal, aquí

         Fonte: TrabajoHumanitario.org

         Comentarios