FALAR DE ADOPCION, TAMÉN CANDO É DIFÍCIL

"Hablar de adopción también cuando es difícil" é unha guía desenvolvida polo Grupo AFIN da Universidad Autònoma de Barcelona, impulsada pola Federación de Asociaciones CORA e a Asociación ARFACYL.
Tenta ser un instrumento de axuda para as familias que facilite ol diálogo cos seus fillos/as cando pretendan falar sobre temas relativos á filiación adoptiva, indicando cando e como poden abordarse; así como ofreciendo pautas, trucos e consellos. Para acceder á  guía en PDF, pincha na imaxeComentarios