GUÍA DE ASESORAMENTO FAMILIAR-COLECCIÓN CONVIVIR CO TDAH

Segunda publicación da Consellería de Política Social e da Fundación Ingada dentro da Colección Convivir co TDAH. Nela ofrécese asesoramento técnico e xurídico para aquelas familias que teñen un membro con TDAH.
Na guía podedes atopar información sobre o que implica que un neno/a teña TDAH; asesoramento e apoio para traballar con el/a e reducir o impacto de determinadas características deste trastorno neurobiolóxico no seu día a día; pautas sobre normas e disciplina, adquisición de hábitos, impulsividade/agresividade, estudio; posibles condutas de risco; problemas legais; información clínica, etc. 
Ademais conta cun anexo coa normativa vixente e as medidas metodolóxicas aplicables.Guía de asesoramiento familiar, versión en castellano

Outras publicacións desta colección: TDAH e terapia ocupacional

Comentarios