PROTOCOLO DE COORDINACION FRONTE A VIOLENCIA DE XÉNERO EN GALICIA

Protocolo de coordinación fronte a violencia de xénero en Galicia con propostas para sensibilizar en violencia de xénero, incluíndo tamén protocolos de actuación en todos os ámbitos, desde o educativo, o sanitario, o xurídico e o  social.

Comentarios