PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DO RISCO SUICIDA NO ÁMBITO EDUCATIVO

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou o protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida mo ámbito educativo. Pretende ser o marco orientativo, a partir do que cada centro educativo, poderá adaptar á súa realidade e características concretas para elaborar o seu propio plan, que formará parte do Plan de Convivencia.


Comentarios