ACOSO ESCOLAR: NON SEXAS CÓMPLICE

Quixera compartir a presentación utilizada co alumnado de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria para impartir as charlas que forman parte do programa de prevención de acoso escolar.
Son unha forma máis de sensibilizar aos nosos alumnos/as sobre o tema, inculcarlles unhas normas de convivencia positiva e proporcionarlles  uns coñecementos que lles permitan recoñecer e actuar ante posibles situacións de acoso. 
É fundamental fomentar entre os nenos/as  unha cultura sen violencia,  despertar a conciencia de que para loitar contra o acoso teñen que implicarse activamente, de que o seu silencio e inacción os converten en cómplices.

Comentarios