GUIAS PARA AS FAMILIASCompilación de  guías sobre distintos temas que poden resultar do voso interese

ACCIDENTES DOMÉSTICOSGuía de prevención de riesgos domésticos
Aprendiendo a prevenir

Breve e sinxelo documento elaborado pola Junta de Andalucía
Guía con consellos para as familias para evitar lesións do Hospital san Joan de Deu
ACOSO
El acoso escolar y la prevención de la violencia desde la familiaUnha Guía elaborada pola Consejería de Familia y Asuntos Sociales de Madrid que pretende axudar á familia e á escola a detectar, previr e tratar os problemas relacionados co acoso escolar e outras formas de violencia
ADAPTACIÓN Á ESCOLA
O proceso de adaptacionLibro editado pola Xunta de Galicia que pretende ser unha axuda no importante período de comezo da escolarización
ADOLESCENCIA
 Guia de orientación para familias con adolescentesRealizada polo Equipo Técnico para a Orientación Educativa e Profesional de Jaén. Está dividida en dous bloques: un centrado nas relacións en familia e outro dedicado ás relacións entre familia e centro

Cómo ayudar a su hijo durante los primeros años de la adolescenciaGuía que tenta dar pautas e consellos para comprender e disfrutar desta etapa evolutiva dos nosos fillos
 Guía para padres. Tu hijo está cambiandoGuía para as familias con fillos na adolescencia ou preadolescencia con pautas e información


Manual de prevención de accidentes para adolescentes

Programa de apoyo a madres y padres de adolescentes
Obra de A. Prieto Orviz que trata de concienciar á xente xoven sobre a necesidade de adoptar hábitos e condutas preventivas encamiñadas a preservar a súa saúde


Guía publicada pola Junta de Andalucía realizada por Alfredo Oliva Delgado  et al.
ADOPCIÓN
Adoptar, integrar y educarGuía para axudar aos novos pais que emprenden esta aventura
Guía de postadopción para las familiasGuía do goberno vasco con pautas para familias que xa adoptaron ou vanno facer de xeito inminente
Guía para niños y niñas adoptadasGuía para nenos e nenas adoptados de máis de dez anos que aborda moitos temas de xeito directo
Previniendo actitudes de discriminación hacia niños y niñas que han sido adoptadosGuía con pautas para aprender a defenderse do racismo e a discriminación
ALIMENTACIÓN
Guía para una alimentación sanaGuía editada pola CEAPA con consellos para organizar a alimentación familiar
Viajar sin glutenRincón exclusivo para persoas con alerxia ao glute. Consta tamén dunha aplicación para Iphone e Ipad con información especializada para persoas celíacas
ALTAS CAPACIDADES
 EnlacePáxina deste blog con información sobre o tema
AUTISMO
EnlacePáxina deste blog con información sobre o tema
CONDUTA
Modificación de condutaRecompilación de enlaces a documentos con normas para a modificación de conduta realizada por Orientación Andújar
Evitar los problemas de comportamiento de nuestros hijos/asGuía sobre pautas coas características do ambiente familiar que necesitan os fillos e fillas e orientacións útiles de actuación para evitar os problemas de conduta
CONSUMO RESPONSABLE
¡Mamá quiero un móvil nuevo!Guía para as familias publicada pola CEAPA que tenta de dar pautas para inculcar nos nosos fillos uns hábitos de consumo responsables
CONTROL DE ESFÍNTERES
Orientaciones a los padres para el control de esfínteresDocumento do Departamento de orientación do colexio marista de Segovia con pautas para as familias para axudar aos nenos a adquisición deste hábito
CONVIVENCIA
Como mejorar la convivencia en los centros educativosManual destinado as AMPAs para promover a boa convivencia escolar
DESENVOLVEMENTO
¿Cómo crecen nuestros hijos?Guía realizada co fin de orientar ás familias nos cambios que se producen nos nenos/as nas distintas etapas do crecemento
Guía del desarrollo infantil del nacimiento a los seis añosGuía realizada pola Federación Estatal de Profesionais de Atención Temperá con pautas sobre como é e que necesita un neno distas idades

Cuídame: guía de padres y madresGuía do Gobierno de Aragón
El niño de cero a tres añosGuía elaborada polo Equipo de Atención Temperá da Rioja

El niño y la niña de tres a seis añosguía para familias e educadores do Goberno da Rioja
DISCAPACIDADE AUDITIVA
EnlacePáxina deste blog con información sobre o tema
DISCAPACIDADE INTELECTUAL
EnlacePáxina deste blog con información sobre o tema
DISCAPACIDADE MOTÓRICA
EnlacePáxina deste blog con información sobre o tema
DISCAPACIDADE VISUAL
EnlacePáxina deste blog con información sobre o tema
DIVERSIDADE FAMILIAR
Guía para familias monomarentalesReivindica o recoñecemento das súas necesidades específicass e pide que se teña en conta nas políticas de axudas que se ofrecen desde as administracións
Guia para familias numerosasGuía coas vantaxes e descontos aos que se pode acceder por ser familia numerosa
La princesa valiente Conto que narra a historia dunha nena, adoptada por unha parella lesbiana, no seu primeiro día de clase
DIVORCIO
Guía práctica del divorcioDa comunidade autónoma de Aragón con consellos útiles sobre o divorcio, pensados para mitigar o seu impacto nas familias con fillos
 Guía de actuación: Los hijos ante la separaciónEsta guía pretende dar pautas que axuden aos nenos a enfrontarse coa separación dos seus pais. Realizada pola Junta de Castilla y León
Sindrome alienacion parentalSeparación, divorcio e fillos/asPautas para padres separados
A Institución do Defensor do Menor publica esta guía que aborda o complexo mundo de relacións e conflitos que, moitas veces, se derivan dunha separación e, en particuar, os efectos que estes procesos poden ter nos fillos desas parellasRecompilación sobre o tema do blog MZUNGU


Folleto dop blod Familia y ColeENFERMIDADES CRÓNICAS
Enfermedades raras y crónicasManual da Junta de Andalucía

Guía para o móbil sobre diabetesAplicación gratuíta para dispositivos móbiles de Apple destinada a axudar a pacientes diabéticos. Pronto estará dispoñible para outros sistemas operativos
Normas básicas de actuación ante niños y niñas con diabetesNormas e consellos do goberno de Navarra
Los cuentos de BorjaColección de cuentos orientada específicamente a niños y niñas con diabetes de 6 a 11 años, editados por Bayer HealthCare en colaboración con el psicólogo Iñaki Lorente, con la finalidad de ayudarlos a comprender mejor su condición
Manual para pacientes de fibrosis quística y sus padresFolleto para as familias con información sobre esta doenza
Recursos para la inclusión: educar a un niño con cáncerGuía para familias e profesorado do goberno de Navarra
Tengo un niño con una cardiopatía en el aulaGuía do Defensor do Menor na Comunidade de Madrid
Manual para padres de niños con cardiopatia congénita
Guía da Sociedade Española de cardiopatía pediátrica

Guía destinada a las personas con epilepsia y a sus familiares
ENURESIS
Mi hijo aun moja la camaGuía que pretende aclarar dúbidas e dar unha serie de pautas ás familias ante a enuresis. Realizada pola Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria
ÉXITO ESCOLAR
El éxito escolar: ¿cómo pueden contribuír las familias del alumnado?Guía da CEAPA con pautas para as familias
LECTURA
Cómo ayudar a su hijo a ser un buen lectorGuía con actividades de 0-6 anos para incucar o hábito da lectura aos nosos fillos
Leer periódicos en casaGuía para as familias. Proxecto Mediascopio Prensa
LINGUAXE

Pautas para padres para la estimulación del lenguajeFolleto editado polo Goberno de Navarra con pautas e estratexias a seguir para favorecer o desenvolvemento da linguaxe

Preparados,listos... ya!Guía para as familias coa finalidade de desenvolver a comunicación elaborada por FEAPS Rexión de Murcia

Manual para familias con nenos con trastorno específico da linguaxeManual da Asociación ATELMA para as familias con fillos que presentan este problema na linguaxe. Pretenden dar a coñecer este trastorno e servir como documento de apoio
MOMENTOS DIFÍCILES

Qué te ocurre mamáGuia elaborada para axudarlle aos nenos/as a entender o cancro de mama
Explícame que ha pasadoGuía pensada para explicarlle aos nenos/as a morte dunha persoa achegada
Alguien muy especial ya no está
Recompilación de recursos

Caderno con actividades e consellos sobre a morte dunha persoa querida


Excelente recompilación sobre como enfrontar o tema da morte, elaborada pola orientadora Mónica Diz
La familia ante momentos difícilesGuía da Comunidade Autónoma de Madrid para axudar a superar momentos difíciles que poden xurdir no entorno familiar
Situaciones traumaticas en la infanciaGuía realizada pola comunidade de Madrid que intenta dar pautas para axudar aos nenos/as a superar situacións difíciles nas que se vexan inmersos directa ou indirectamente
Alzheimer, qué tiene el abuelo?Cómic sobre el alzheimer
NORMAS E LÍMITES
Normas e límitesGuía para as familas con pautas para establecer normas na casa
OLLO AO PIOLLO
PediculosisGuía do Instituto de Salud Pública que aborda o tema dos piollos e dá unha serie de recomendacións para erradicalos
PARENTALIDADE POSITIVA
 Creciendo como padres y madresGuía realizada por Save the Children e o Ministerio de Educación con pautas para exercer unha parentalidad positiva
Desarrollo de conductas responsablesDocumento orientado ao traballo na familia de condutas e actitudes responsables de 3 a 12 anos
¿Por qué nos cuesta tanto hablar con nuestros hijos?Guía publicada pola CEAPA que aborda o tema da comunicación entre pais e fillos e dá unha serie de pautas para tentar mellorala

Quién te quiere
 a tí?La educación de tu hijo


Orientaciones para afrontar conflictos y dificultades familiares
Guía da asociación Save the Children, dirixida ás familias, que pretende informar ás mesmas para que exerzan unha parentalidade responsable e positiva, baseada nos dereitos do neno, no afecto e tamén no establecemento de normas e límites
Guía para mellorar as relacións familiares. Defensor do Menor da Comunidade de Madrid
Guía da CEAPA elaborada por Mª Luz Sánchez García-Arista e Pedro Uruñuela
TDAH
Pautas orientativas para el niño con TDAH y padresPautas para as familias de nenos con TDAH elaboradas polo Hospital Universitario da Paz
Guia para padres y educadoresGuía elaborada polo Hospital Clínico de Córdoba con pautas e estratexias a seguir con nenos con TDAH
TEMAS VARIADOS
 Cuadernos de Jesús JarqueMoi claros e concisos con orientacións e pautas sobre temas cotiás. Para nenos de tres a doce anos aproximadamente
Cuadernos de La VozTentan explicarlle ás familias dun xeito sinxelo apectos relacionados coa atención á diversidade e outros conceptos educativos básicos
Folletos de información para los padres Early ChildhoodFolletos para as familias sobre temas variados froito da colaboración entre o Center for Effective Parenting (CEP) e o Departamento de Pediatría da Universidade de Arkansas para Ciencias Médicas (UAMS) e o Hospital de Niños de Arkansas (ACH
Ser padres y madres. ¿Dónde está el manual de instrucciones?Libro editado por Eduka.me que recolle un resumo de distintas consultas, agrupadas por temas, sobre cuestións universais que interesan a todas as familias
TIC
Guia para padres sobre redes socialesOrientacións para manter a seguridade dos nosos fillos cando se socializan en Internet

¿Qué hacemos los padres y madres ante las redes sociales?Pautas para educar aos fillos adolescentes nas redes sociais de internet
Guía sobre el uso inteligente de las nuevas tecnologíasGuia publicada pola Junta de Castilla y León con información para as familias
Guía de buenas prácticas TIC para las familiasGuía elaborada pola Junta de Castilla y León que aconsella as familias sobre o papel que deben desenvolver no uso correcto das tecnoloxías da información e comunicación que os seus fillos fagan na casa

Guía para una buena relación de los menores con la televisión y otras pantallasGuía editada polo Goberno de Navarra con pautas para as familias sobre o uso e abuso das tecnoloxías e un caderniño con fichas de traballo.Fichas de traballo
Videojuegos. Guía para padresGuía realizada pola organización de protección da infancia en tecnoloxías da información e a comunicación: PROTEGELES en colaboración co Ministerio de Sanidad y Política Social, co obxectivo de familiarizar aos adultos cos produtos relativos ao lecer dixital

Orientaciones para padresConsellos para pais/nais sobre internet e redes sociais

Qué pasa en la vida virtual?Interesante guía, escrita por Patricia Arcos Sánchez et al, que pretende dar formación e información as familias para a intermediación e protección na rede dos menores

Guía Facebook para padres de familiaguía deseñada para as familias co fin de axudarlles a entender que é Facebook e como poder usalo de xeito seguro
TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVOAprender a vivir con el Trastorno Obsesivo CompulsivoGuía para os familiares que teñen entre os seus membros un diagnosticado con TOC e pautas para que a dinámica familia e véxase afectada o menos posible
XOGOS E XOGUETES

Guía de juegos y juguetes (tamén en formato pdf)Guía completa sobre xoguetes, as súas características e cal pode ser máis aconsellable segundo a súa idade

Juguetes y discapacidadGuia que inclúe información sobre as dificultades das persoas con discapacidade para acceder ao xogo e aos xoguetes e sobre cales poden ser os máis accesibles

Comentarios