PROTOCOLO DE URXENCIAS SANITARIAS E ENFERMIDADES CRÓNICAS

Protocolo básico realizado pola Consellería de Educación que artella unha resposta unificada  ás posibles urxencias sanitarias que poidan ocorrer na escola motivadas por accidentes escolares ou por enfermidade crónica

Para acceder pincha aquí


Este protocolo será complementado por distintas addendas. A primeira dedícase a diabetes. Para acceder a ela, pincha no enlace.

Addenda de Diabete

Comentarios