GUÍA PARA A DETECCIÓN DO MALTRATO INFANTIL

A Guía para a detección de situacións de malos tratos á infancia é un documento que permite identificar posibles situacións de malos tratos e instrúe en como notificalas aos servizos de familia, infancia e menores coa finalidade de iniciar o proceso que permita verificar a existencia ou non de maltrato e, se o caso, emprender as accións oportunas para protexer ao menor adecuadamente.

Para acceder á guía, preme AQUÍComentarios