PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE O CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA NA CCAA DE GALICIA

A Consellería de Educación publica o Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo da Educación Primaria na comunidade autónoma de Galicia.

A partir de mañá e ata o 9 de xuño poderanse presentar propostas e suxestións a este decreto por medio do documento denominado "Contraste_Decreto_ep_.doc", que deberá ser remitido ao enderezo de correo electrónico curriculoep@edu.xunta.es seguindo as instrucións que se indican no propio documento.


A continuación podedes acceder a ambos enlacesComentarios