EDUCACIÓN INCLUSIVA

Plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva: documento que marca as liñas xerais de atención á diversidade no País Vasco (2012-2016)
La atención al alumnado con nee en el marco de una escuela inclusiva: presentación de Manuel Vázquez Uceda na que se amosan os aspectos xerais da escola inclusiva, facendo especial fincapé o alumnado con nee
Temario aberto sobre educación inclusiva: documento con aportacións de persoas de distintos países que pretende ser un referente nos materiais de apoio para as persoas responsables das políticas educativas
Educación Inclusiva. Iguales en la diversidad: obra colectiva publicada polo ITE que aborda o tema da inclusión educativa. Pode descargarse en PDF
Educación inclusiva: número dezaoito da revista cuatrimestral do Consello Escolar do Estado dedicada a este tema
Unidades didácticas Alcalá Inclusiva: material elaborado polo Equipo de Atención á Diversidade do Centro do Profesorado de Alcalá de Guadaira que pretende servir de punto de partida para traballar á diversidade cultural, de capacidades e de xénero, así como calquera outra peculiaridade que nos faga diferentes
Guía para la autoevaluación de la práctica inclusiva en la escuela: material para a autoavaliación do centro elaborado polo Equipo de Atención á Diversidade do Centro do Profesorado de Alcalá de Guadaira

Comentarios