ANUNCIO DO INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2014/2015

Na páxina web da xunta publícanse, de acordo coa disposición adicional primeira da Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sostidos con fondos públicos, os formularios de solicitude de reserva de praza nos centros de adscrición.

O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, deberá presentar no centro de orixe o modelo que se publica entre os días 1 e 15 de febreiro.No noso caso, aqueles alumnos de 6º curso de Educación Primaria, que pretendan iniciar os seus estudos da ESO no IES "Lauro Olmo" deberán cubrir o impreso de reserva de praza e entregalo no colexio antes do día 15 deste mes.


Comentarios