ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA


Enténdese por alumnado de incorporación tardía , aquel que procede do estranxeiro e presenta todas ou algunha das seguintes circunstancias: descoñecemento das dúas linguas oficiais de Galicia, desfase curricular significativo e/ou graves dificultades de adaptación. Nesta páxina atoparás información sobre:


EDUCACIÓN INTERCULTURAL
RECURSOS
AVALIACIÓN INICIAL E COMPETENCIA CURRICULAR
ENLACES
Enlace ás entradas deste blog coa etiqueta ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍAALUMNADO ESTRANXEIRO


EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Decálogo para una educación intercultural: artigo de Francesc Carbonell con dez normas que fomentan o respecto polas persoas e parten da base de que as diferencias suman

Aprendiendo a ser iguales: Manual de educación intercultural

Guía básica de educación intercultural: guía andaluza coas pautas básicas para escolarizar alumnado estranxeiro no centro

Diversidad. Guía de educadores y educadoras: Guía da Cruz Roja Juventud que aborda como traballar co alumnado valores como a tolerancia e o respecto, imprescindibles para preservar unha cultura de paz

Plan de Acollida. Orientacións para a súa elaboración: documento editado pola Xunta de Galicia

La Respuesta Educativa del alumnado con diversidad cultural: orientacións da Junta de Castilla e León

Protocolo de Proyecto de adaptación Lingüística y Socialorientacións do Centro de Recursos de Educación Intercultural de Castilla-León 

Guía para mejorar la atención al alumnado inmigrante en los centros educativos: guía con orientacións realizada colaborativamente entre varias entidades de La Rioja


Háblame de ti: materiais do Instituto de la Mujer e o Instituto de Migraciones y Servicios Sociales para traballar a interculturalidade en Infantil e Primaria

Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV

RECURSOSAula ele: blog destinado á aprendizaxe do español como lingua estranxeiraGuía del profesor  e Cuaderno del aula de acogida: material de Irene Lema de "Mis primeras semanas en el aula de enlace"Material para los primeros días: actividades tipo propostas polo Goberno de Euskadi coa finalidade de facilitar os primeiros días da escolarización do alumnado de orixe estranxeiro


Vocabulario básico en imágenes: arquivo para traballar o vocabulario básico con alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo


Vocabulario básico- pictográfico: material de María Valenzuela para alumnado de 1º ciclo de Primaria


Chocolate de aprendizaje: plataforma de aprendizaxe de vocabularioDicionarios e traductores a varios idiomas: páxina da Xunta con enlaces a varios diccionarios e traductores


Español para las primeras edades: material indicado para alumnado de tres a nove anos que queira aprender a ler


Mis primeras lecciones de español: programa da Junta de Andalucía

Con O de orientación: orientacións e recursos para a atención educativa do alumnado de incorporación tardía


Mi mundo en palabras: material interactivo do centro Virtual Cervantes  para aprender vocabulario dun modo lúdico, deseñado para nenos de 7 a 9 anos que comezan a estudiar español
En pocas palabras: recurso educativo en liña realizado polo MEC e as Comunidades Autónomas

Ocas didácticas para el aprendizaje del españolEl cofre de las palabras: portal da Junta de Castilla y LeónRayuela: colección de máis dun millar de actividades didácticas interactivas deseñadas para estudiantes e profesorado de españolPalabras amigas: grupo de docentes do Colegio Jesús María en Burgos con actividades para a lectura e a creación literaria
El bosque de actividadesactividades interactivas da Junta de Castilla y León


Español para extranjeros: actividades multimedia adecuado aos intereses e necesidades do alumnado estranxeiro

Español con Carlitos: páxina organizada por escenarios coa finalidade de aprender español

Español segunda lengua: webmix elaborado por Lucía Fernández Vivancos con recursos de todo tipo para alumnado que necesita aprender español


MEduCo: materiais para a ensinanza do español ao colectivo inmigrante elaborados polo Colectivo para a Mellora da Educación Cuadernos de lectoescritura para ciudadanos/as del mundo 1: material editado pola Consejería de Educación Andaluza que consta de dous cadernos máis
  
UDICOM: material do CEIP "Joaquín Carrión Valverde" con unidades didácticas e completa avaliación de Lingua Catelá e Matemáticas

Documentos de uso académico-administrativo: material da Xunta de Galicia

Guía de comunicación básica: guía en dez idiomas da Xunta de Galicia
Guía do sistema educativo galego en varios idiomas
Libro de los cuentos del mundo: páxina con contos de diversos países

Si tú fueras yo: animación que permite poñerse na pel dunha persoa estranxeira que chega a un novo país

Vocabulario básico para niños y niñas rumanos: actividades Jclic para traballar o vocabulario. Para nenos e nenas a partir de seis anos.

Recursos educativos para interculturalidad:  completa recompilación de enlaces de Educa Tolerancia

Materiais de apoio con información sobre distintos países de procedencia: enlace á páxina para acollida ao alumnado estranxeiro de EDUCASTUR

Un novo lugar, unha nova lingua, material do repositorio de recursos do Espazo Abalar, que inicia na lingua galega ao alumnado inmigrante

Manual de Español para Inmigrantes: manual de alfabetización para persoas adultas


AVALIACIÓN INICIAL E COMPETENCIA CURRICULAR


Pruebas de evaluación CAREI: probas de nivel do Centro Aragonés de Recursos para la educación Intercultural. Indicadas para Secundaria

Materiales para la evaluación del alumnado: páxina web de "Acogida. Diversidad Cultural" con materiais para a avaliación inicial do alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo

Pruebas de Evaluación Inicial de Diagnóstico (PEID): elaboradas polos centros de Chipiona (Cádiz). (ACTUALIZADAS). A continuación se facilitan os enlaces:
Probas iniciais de Irene Lema:


Guía para la  evaluación inicial del alumnado de incorporación tardía: guía de Educastur que pretende facilitar a integración do alumnado estranxeiroPruebas de evaluación de las áreas instrumentales y orientaciones para la enseñanza y el refuerzo educativo: CPR MÉRIDA 

ENLACES

Aula intercultural: páxina web con interesantes materiais para traballar na aula a interculturalidade

CAREI: Centro Aragonés de Recursos para la educación Intercultural

Cuaderno intercultural: interesante blog no que se recompila material,  información, recursos, consellos, noticias e todo aquilo que pode ser útil para promover unha educación intercultural

Acogida. Diversidad cultural: páxina web con abundante material de Educastur

Atención educativa para el alumnado de origen extranjero: completísimo blog con información sobre o tema, materiais e múltiples enlaces

Guía del mundo: páxina web con información sobre todos os países do mundo

Comentarios