ALUMNADO CON NEAE POR DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE


Considérase que un alumno presenta dificultades específicas de aprendizaxe cando o seu rendemento en relación á adquisición e uso dunha ou varias das capacidades de comprensión e expresión oral, lectura, escritura, razoamento e cálculo matemático é significativamente discrepante co seu potencial de aprendizaxe.
Nesta páxina podes atopar información relativa a:

CONCEPTO E DETECCIÓN
INTERVENCIÓN EDUCATIVA
RECURSOS
ENLACES
VÍDEOS

ENTRADAS DESTE BLOG COA ETIQUETA DEA , DISLEXIATELTRASTORNOS DE APRENDIZAXE

CONCEPTO E DETECCIÓN

TRASTORNOS DE APRENDIZAXE

Alumnado con trastornos de aprendizaxe: Manual da Xunta de Galicia

Dificultades de aprendizaje Dificultades nos retrasos madurativos. Dificultades nas relacións sociais. Dificultades na linguaxe. Dificultades nas Matemáticas
Información para os colexios sobre dislexia: documento con información para o profesorado de AGADIX (Asociación galega de Dislexia)

Guia general sobre dislexia: guía con información publicada por ASANDIS

Estrategias para alumnos con dislexia: documento de DISFAM

Dislexia: ¿discapacidad o don?: enlace que tenta dar a coñecer as características propias deste trastorno, así como sensibilizar a poboación en xeral

Prodislex: protocolos de detección e actuación en dislexia de DISFAM

Recursos para a dislexia: portal de OCIDE Asesores


TRASTORNOS NA LINGUAXE ORAL

Guía para la atención educativa del alumnado con Trastornos en el lenguaje oral y escrito: Guía do goberno de Extremadura

Materiales para la evaluación e intervención en dislalias: material do CPR de Avilés


Evaluación de la comunicación y del lenguaje. Manual

Prueba de evaluación morfosintáctica: proba deseñada para avaliar a linguaxe infantil do CPR de Avilés


Instrumentos para evaluación del TEL: documento da Universidade de Murcia
PROCESOS LECTORES


Prueba de evaluación de técnicas instrumentales básicas é orientacións para o ensino e reforzo educativo: material de José Luís Ramos Sánchez con pautas para a valoración, para a intervención e cadernos. Libro Técnicas instrumentais


PROESCRI Primaria: proba de avaliación de procesos cognitivos na escritura do Goberno de Canarias


PROLEC: proba que avalia os procesos lectores


DISCALCULIA


Discalculia
: blog con información sobre esta dificultade de aprendizaxe


Trastorno del Cálculo: Discalculia: páxina de Psicodiagnose sobre este trastorno

Discalculia: la dislexia de los números: páxina de Eroski Consumer sobre o tema
INTERVENCIÓN EDUCATIVATrastornos de la comunicación y del lenguaje: guía sobre o coñecemento dos problemas da linguaxe, necesidades educativas e intervención educativa


Materiales para la evaluación e intervención en dislalias: material realizado por el C.P.R. de Avilés


Dislexia del desarrollo: que é, implicacións e intervención educativa


Actualización en dislexia del desarrollo: guía para profesionais da orientación e para o profesorado


Disgrafía: adquiridas y evolutivas: presentación de ASANDIS


Intervención educativa co alumnado tartamudo: Material elaborado por un grupo de profesionais asturianos con actividades para traballar cos nenos e con orientacións para as familias, profesorado, iguais... sobre como intervir

El lenguaje verbal del niño: estimular, corrixir e axudar para que os nenos  aprendan a falar ben


Manual para familias con nenos con trastorno específico da linguaxe: Manual da Asociación ATELMA para as familias con fillos que presentan este problema na linguaxe. Pretenden dar a coñecer este trastorno e servir como documento de apoio.La lectura comprensiva en el curriculum escolar: guía con orientacións do Goberno de Navarra


Algunas técnicas para el desarrollo de la escritura creativa: actividades para a escritura do Seminario UEX


Entender y atender al alumnado con trastornos de aprendizaje en el aula: nova guía do Goberno de Navarra con pautas e información para o profesoradoRECURSOSAplicación interactiva de lectoescritura: recurso interactivo de José Bustillo Rendón indicado para alumnado de 2º ciclo de infantil, 1º ciclo de Primaria ou con neae

Método interactivo de lectura: programa, elaborado por Antonio Vega, J. Santiago Ortiz y Diego A. Guerrero para trabajar la lectoescritura, basado en la metodología Glenn DomanA comprensión lectora desde as TIC: blog de Lupe González con actividades, enlaces e probas para valorar a velocidade e a comprensión lectora


Mejora tu lectura comprensiva: wiki de J. Rafa Martin para mellorar a lectura


Fondo lector: programa de desenvolvemento da lectura comprensiva da Junta de Andalucía, dirixido a alumnado que se atopa en fase de aprendizaxe da lectura ou que ten problemas na comprensión lectora


Katamotz: programa  de software libre para mejorar lectura y escritura

Materiais para alumnado con dislexia e/ou TDAH de Orientación Andújar


Manual para la dislexia: procedementos relacionados coa dislexia e outros desordes, publicado pola Axencia de Educación de TexasEstrategias y actividades para acelerar la lectura de estudiantes que no leen al nivel apropiado: material da Axencia de Educación de Texas

Estrategias para dislexia: actividades de Orientación Andújar

proa de desarrollo de la lectura comprensiva dirigido a alumnos que Cuadernos Digitales Vindel: cadernos de exercicios de Matemáticas para Primaria e primeiros cursos de ESO e de linguaxe que se xeneran en formato PDF listos para imprimir ou para  gardar no seu ordenador

Colección Ven a leer: cadernos para a aprendizaxe da lectura


Caja de las palabras mágicas: páxina web de Carmen Ramos con actividades para a animación á lectura e á escritura


Recursos para trabajar la lectoescritura y la expresión escrita: páxina con diversos enlaces a actividades de lectoescritura


Redemat: páxina con recursos de matemáticas clasificados por niveis educativos


Resolución de problemas: programa con metamodelos matemáticos 


Formas divertidas de aprender matemáticas: páxina de Eroski Consumer


Así calculamos en mi cole: recurso do espazo Abalar


Matemágicas: páxina do CNICE con recursos


Juegos de matemáticas: páxina con xoogos de matemáticas para primaria


Programa de lectoescritura de Orientación Andújar: fichas para traballar a lectura, a escritura creativa, a composición escrita...

Dificultades lectoras: páxina con enlaces a distintos recursos  relacionados coa lectoescritura


Comprensión lectora Jueduland: páxina web con actividades interactivas sobre comprensión lectora


Aplicaciones de Android para estudiantes con dislexia realizada por CREENA TIC


El rincón de flash: páxina do CREENA con actividades elaboradas con flash que poden ser de utilidade na educación especial. Poden realizarse na propia páxina


Escrilandia: aplicación que permite ao alumnado desenvover competencias na aprendizaxe da lectoescritura, unha vez adquiridas as habilidades iniciais nesta área


Grafoletras: programa de Roberto Maquieira que  pretende servir de axuda para o profesorado de nenos que comezan o seu proceso lectoescritor ou teñen problemas disgráficosDiferencias entre letras, sílabas e palabras: material elaborado por Adolfo Victorián Cano, mestre dun centro de Cádiz


Fonemas, comprensión e ortografía: entrada do blog Orientación Panxón con material de lectoescritura seleccionado por Lucía Fernández Vivancos


Material de Orientación Panxón para traballar trabadas e inversas


Fichas para traballar a concordancia de xénero e número recompiladas por Lucía Fernández Vivancos


La Cueva de Tragapalabras: aplicación multimedia concibida para servir de apoio no proceso de ensinanza e aprendizaxe da lectoescritura


Traballando a escritura creativa: máis de 1000 actividades  para traballar a escritura creativa repartidas en tres niveis de dificultade, elaboradas por Orientación AndújarDisfrutamos hablando: Programa específico de estimulación oral. É un material curricular interactivo da Junta de Extremadura


Aprendo a describir: video e caderniño do blog de Lucía Fernández Vivancos


Técnicas de lectura: técnicas para conseguir unhalectura eficaz


Materiais para traballar a dislexia: fichas de distintos álbumes de Picasa recompiladas no blog de orientación do CPI de PanxónENLACES

Dificultades específicas de aprendizaje: páxina de Josefina Herrera con moita información e enlaces


DISL3XIA: Sumario sobre Dislexia, TDAH e Hiperactividad


Dislexia sin barreras: asociación de ámbito nacional

laDislexia.net: blog con información sobre este tema


FEDIS: Federacion Española de Dislexia e outras dificultades específicas de aprendizaxe
Asociación Dislexia y Familia (DISFAM): enlace á páxina oficialVÍDEOS

Se o neno non aprende do xeito que lle ensinamos, podemos ensinarlle como el aprende?


Palabras al viento: interesante reportaxe de RTVE

Discalculia


Entradas deste blog coa etiqueta DEA

Comentarios