TÉCNICAS DE RELAXACIÓN NA AULA

 

Atendendo unha petición do  profesorado de 1º ciclo de Primaria, deixo uns enlaces relacionados coas técnicas de relaxación na aula.
Creo que son moi aproveitables tanto para o profesorado como para as familias e seguen a tendencia que os últimos estudios están a poñer de manifesto: a relaxación na escola mellora o rendemento académico dos estudiantes.
Parece ser que estas prácticas contribúen a que o alumnado obteña un maior aproveitamento das sesións escolares.
Cando o alumnado está máis calmado, atópase nunha mellor disposición mental que lle permite centrarse máis no seu traballo e conseguir que o seu esforzo sexa máis creativo.
 
ENLACESPrograma Treva: Técnicas de Relaxación Vivencial Aplicadas ao Aula


Educar para la calma. Experiencia formativa de Relaxación Aplicada ao Aula, por Luis López González


Procedimento de relaxación muscular de Koeppen: traducción e adaptación por parte do equipo Cinteco


Xogos de relaxación: libro de Micheline Nadeau con actividades, para nenos de 5 a 12 anos, que seguen o método Rejoue


Técnicas de relajación para niños: documento que recolle xogos de relaxación da páxina Cosas de la infancia


Exercicios de relaxación: do blog Material para Isaac, exercicios para imprimir


Técnicas de relajación: Caderniño de Jesús García Jarque, da colección Familia y cole


Material elaborado por Maribel Martínez Camacho e Ginés Ciudad Real, de Orientación Andújar:

Manual de técnicas de relajación para niños con hemofilia: documento da Universidade nacional Autónoma de México con actividades enfocadas a que nenos con determinadas doenzas aprendan a relaxarse. Aínda que está concibido para nenos con problemas de saúde, as actividades son extrapolables a outras situacións


Comentarios