MATERIAIS PARA TRABALLAR A COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Nesta entrada podedes atopar unha serie de enlaces para traballar a competencia lingüística na aula.
Existen multitude de páxinas dedicadas a este tema. A continuación se presentan algunhas con propostas e recursos interesantes. Espero que vos sexan de utilidade

Competencia lingüística en todas las áreas Propostas didácticas para primaria de Bego Iturgaitz e Pilar Etxebarría
Enseñar a comprender Webcast de formación de aprendizaxe e ensinanza da lectura
La competencia comunicativa en el aula de primaria Tarefas e materiais elaborados por un grupo de traballo do C.F.R. de Oviedo. Asesoría de primaria
Recursos de lengua Multitude de enlaces sobre a ensinanza da lectura e da escritura
100 propuestas para mejorar la competencia lingüística Obra realizada polo Departamento de Primaria de Santillana
Actividades para desarrollar la competencia lingüística
Lectura matemática: 1º ciclo, 2º ciclo,3º ciclo Actividades propostas por Nuria Domenech para interpretar o enunciado dos problemas
Ler publicidade Esta páxina fomenta a lectura crítica de imaxes no alumnado de 3º ciclo de primaria
Guía para realizar exposición oral en clase Pautas para realizar unha exposición oral
Taller de contos Aplicación do Espazo Abalar con actividades para traballar o binomio fantástico, palabras clave...
Lectoescritura orientación Andújar Multitude de actividades para traballar a lectoescritura como o binomio fantástico, escribir a través de preguntas...
Childtopia Actividades para traballar a comprensión oral e escrita
Escrilandia Aplicación de Antonio Muñoz para traballar a escritura en Primaria
Taller de lectura Interesante aplicación da Junta de Castilla y León
Educapeques Páxina cun obradoiro de lectura e escritura con distintas seccións entre as que atopamos xogos con palabras, contos animados, lectores intrépidos, kiosco de contos, pequeno aprendiz de escritor...
Los textos de todos los días Aplicación da Junta de Castilla y león con pautas para traballar a expresión oral, a comprensión dos textos orais cotiás, a entrevista, a exposición oral...
Como poetas
La carta
Aplicacións de Santillana en Red
Aprendemos a describir Aplicación do Proxecto Medusa do Gobierno de Canarias
El juego de los cuentos
JuedulandLectoescritura Jueduland Páxina de Antonio Ruiz sobre xogos educativos de todas as materias e niveis. Contén varios enlaces para traballar a comprensión lectora
Kamishinbai Entrada do mesmo blog que fala como utilizar este teatriño xaponés para animar á lectura e á escritura
Poden as ferramentas TIC axudar a desenvolver a comprensión lectora?
Actividades TIC de animación á lectura Entrada de Educa con tic con numerosas ideas para traballar a lectura usando as TIC
Actividades de escritura como fomento á lectura I

Segunda parte
Entrada con multitude actividades Tic con distintos niveis de elaboración para animar á lectura a partir da escritura. Recomenda varias ferramentas educativas dependendo de cal sexa o noso propósito
8 maneiras de usar as nubes de palabras na aula
Convirte un texto nun mapa mental
Crear un mural coa aplicacion wallwisher
Escribir e compartir microcontos
La prensa: un recurso didáctico
Páxina editable para crear xornais
Actividades TIC para traballar a poesía
Coompone Escribe cancións e poemas de forma colaborativa
5 maneiras de contar e escribir Páxina con ferramentas educativas que nos permiten contar e escribir usando as TIC
Tar Heel Reader Aplicación que permite crear sinxelos libros baseados en imaxes e texto
Tik-a-tok Aplicación para publicar o teu propio libro
Crea e ilustra contos con storybird
Escritura y creatividad con Story Jumper
Storyboard that:crea historietas con personaxes e escenas a partir de plantillas
8 ideas para usar el cómic en el aula
ToonDoo Fomentando a creatividade con cómics
Pixton O mellor xeito de crear e compartir cómics
Kuentalibros

Competencia linguística

A túa ficha de lectura na rede
Actividades, recursos e estratexias para desenvolver a competencia lingüística 

Comentarios