PROBA DE AVALIACIÓN MORFOSINTÁCTICA

Na web de Gema Noreña atopei esta proba de avaliación da linguaxe infantil realizada por un grupo de traballo de profesoras especialistas en Audición e Linguaxe  no CPR de Avilés.
Como a propia Gema di, esta proba está deseñada para avaliar de xeito estruturado e claro a  linguaxe infantil, partindo da práctica diaria.
A través dela podemos determinar en que etapa do desenvolvemento da linguaxe se atopa o alumno e, a partir de aí, deseñar a intervención. 

Para acceder á proba, pincha aqui


Comentarios