ALUMNADO CON NEAE POR CONDICIÓNS PERSOAIS OU DE HI...

orientacioncondesa: ALUMNADO CON NEAE POR CONDICIÓNS PERSOAIS OU DE HISTORIA ESCOLAR:


Un alumno pode presentar necesidade específica de apoio educativo derivada de condicións persoais ou de historia escolar cando manifesta dificultades na evolución das súas aprendizaxes e na adquisición de obxectivos e competencias por motivos de saúde, por pertenza a determinados grupos sociais ou minorías étnicas, por situacións socioculturais desfavorables, por escolarización desaxustada ou pola combinación de varios dos motivos mencionados.
Ademais e
ntre este alumnado podemos considerar: o alumnado en situación de absentismo, abandono escolar temperán e/ou desescolarización; o alumnado que precisa atención educativa hospitalaria e domiciliaria; o alumnado menor sometido a medidas de responsabilidade penal; o alumnado sometido a medidas de protección e tutela; o alumnado afectado por medidas de violencia de xénero e/ou acoso escolar; o alumnado pertencente a familias itinerantes; a atención educativa a xoves embarazadas.

Nesta páxina atoparás información sobre:

ALUMNADO PERTENCENTE A MINORÍAS ÉTNICAS

SITUACIÓNS SOCIOCULTURAIS DESFAVORABLES

ALUMNADO CON ESCOLARIZACIÓN DESAXUSTADA, EN SITUACIÓN DE ABSENTISMO OU ABANDONO ESCOLAR


ALUMNADO QUE PRECISA ATENCIÓN EDUCATIVA POR MOTIVOS DE SAÚDE

ALUMNADO CON ENFERMIDADES CRÓNICAS

ALUMNADO MENOR SOMETIDO A MEDIDAS DE RESPONSABILIDADE PENAL

ALUMNADO SOMETIDO A MEDIDAS DE PROTECCIÓN E TUTELA

ALUMNADO AFECTADO POR MEDIDAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO E/OU ACOSO ESCOLAR

ATENCIÓN EDUCATIVA A XOVES EMBARAZADAS

Comentarios