ALUMNADO CON DISCAPACIDADE MOTORA

ORIENTACIONCONDESA: ALUMNADO CON DISCAPACIDADE MOTORA:

Considéranse alumnos con discapacidade motora aqueles que presentan dificultades motrices, transitorias ou permanentes, debido a alteracións no sistema osteoarticular, muscular e/ou nervioso e, que en grao variable, supón certas limitacións á hora de enfrontarse a algunhas actividades.Nesta páxina podes atopar información sobre:

CONCEPTO E SIGNOS DE ALERTA
GUÍAS PARA AS FAMILIAS
GUÍAS PARA O PROFESORADO
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA E AUMENTATIVA
CONTOS
APLICACIÓNS
PROGRAMAS DE TECNOLOXÍAS DE APOIO
ADAPTACIÓNS
VARIOS
ENLACES
CANCIÓN
VÍDEOS

Comentarios