ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES

ORIENTACIONCONDESA: ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES:


Unha persoa presenta altas capacidades intelectuais cando manexa e relaciona, de maneira simultánea e eficaz, nun nivel sensiblemente superior á media, recursos cognitivos verbais, numéricos, lóxicos, memorísticos, espaciais e creativos. Considérase talentoso o alumnado que destaca especialmente e de maneira excepcional no manexo dun ou varios destes recursos.
Nesta páxina poderás atopar información sobre os seguintes aspectos:

CONCEPTO E DETECCIÓN

GUÍAS PARA AS FAMILIAS

GUÍA E ESTRATEXIAS PARA O PROFESORADO

AVALIACIÓN E PROBAS

XOGO

VIDEO

ENLACES

Comentarios