ALUMNADO CON NEAE POR TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDADE


O trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividade (TDAH) é un  trastorno de orixe neurobiolóxico que se caracteriza por un desenvolvemento inapropiado do nivel de atención, hiperactividade e impulsividade,  que produce un deterioro clínicamente significativo en varias áreas da vida do neno.

O novo artigo 14 do Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria otorga ao Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade rango de categoría propia fóra das necesidades educativas especiais.

Segundo o DSM-V, existen varios tipos ou presentacións:

  • Presentación combinada: canso se cumpre o criterio de inatención e o de hiperactividade-impulsividade.
  • Presentación predominante con falta de atención: cando unicamente se cumpre o criterio inatención.
  • Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: cando se  cumpre unicamente o criterio hiperactividade-impulsividade).
Nesta páxina poderás atopar información sobre o mesmo.

Enlaces ás entradas deste blog coa etiqueta TDAH

CONCEPTO E DETECCIÓN


Cartel informativo cos síntomas dun posible TDAH elaborado pola asociación malagueña de persoas con TDAH

Información publicada polo CREENA sobre este tema:

Que es el TDAH?

Criterios diagnósticos del DSM IV


O TDAH e o DSM-V


Diferencias existentes entre TDA y TDAH: artigo da Fundación Acadah que reseña as principais diferencias entre estes dous subtipos do TDAH

Protocolo de derivación y traspaso de información

Cuestionarios de Conners

Que debe incluir o informe psicopedagóxico dun alumno con TDAH

Recursos educativos para alumnado con TDAH: recursos educativos para a formación do profesorado do Ministerio de EducaciónGUÍAS PARA PROFESORADO

Tengo un niño hiperactivo en clase: asesoramento de PAPEA (Pediatras de Andalucía)

Mi alumno es muy inquieto y distraído tendrá TDAH: estratexias para o profesorado

Algunas consideraciones sobre la atención educativa al alumnado con TDAH: diagnóstico, tratamento, mitos e intervención no contexto escolar. Realizada polo CREENA

Cadernos de información de ADANA:

 

Cuaderno informativo ADANA- Preescolares

Cuaderno informativo ADANA-EscolaresCuaderno informativo TDAH-jóvenes

Cuaderno informativo TDAH-adultos

Manual para padres y profesores FEAADAH: Material de apoio para o traballo en equipo

Déficit de atención con hiperactividad: manual para padres y educadores. Publicación da asociación de Cantabria a partir do libro do mesmo título de isabel Orjales.

Problemas de conducta en el niño con TDAH: Estrategias de intervención en el aula: Artigo de Isabel Orjales sobre pautas educativas na escola.

TDAH en el aula: Guía para docentes. Guía con información da Fundación CADAH

Guía de actuación con el alumnado con TDAH: Guía publicada polo Goberno vasco.

Estrategias de intervención en el aula para alumnos con TDAH: Manual publicado pola asociación ACODAH

Guía práctica para los trastornos de Déficit por Atención con o sin hiperactividad: Guía de Alberto Espina y Asunción Ortego

El niño con déficit de atención e hiperactividad en el ámbito escolar. Pautas de actuación para educadores: guía da asociación A.n.a.d.a.h.i. con pautas para o profesorado

Guía práctica para profesores de secundaria: manual con actitudes, pautas e consellos para o traballo co alumnado desta etapa educativa da organización Aspathi

Guía práctica para educadores. El alumno con TDAH: interesante guía da Fundación Adana con información, pautas e materiais

Estrategias para la mejora de la conducta y el rendimiento escolar del alumno con TDAH: artigo publicado por Isabel Orjales

Mejorar la atención del niño con TDAH: artigo con pautas para a mellora da atención de Julia García Sevilla

Niños y adolescentes hiperactivos e inatentos: Guía para pais e mestres de Aportodas.org

Ideas clave en la respuesta pedagógica del TDAH. Guía con pautas educativas da Junta de Castilla-La Mancha

Guía práctica con recomendaciones de actuación para los centros educativos en los casos de alumnos con TDAH: práctica guía da asociación balearGuía breve para profesores: guía da asociación Elisabeth d'Ornano con información para o profesorado


Guía para clínicos: guía da asociación Elisabeth d'Ornano con información para profesionais que traballan no diagnóstico clínico e tratamento do TDAH


Guía Gobierno de Aragónguía con información sobre o trastorno, detección, diagnóstico, protocolos de actuación, intervención...


Autoestima y TDAH: breve guía da fundación Adana con pautas para mellorar a autostima do alumnado con TDAH

Comportamiento y TDAH: : guía da fundación Adana con consellos e estratexias para mellorar os problemas de comportamento

Dificultades en el aprendizaje y TDAH: guía da fundación Adana na que se informa das posibles dificultades na aprendizaxe do alumnado de TDAH e de que estratexias debemos seguir na casa e na escola

Comprendiendo el TDAH: breve guía da fundación Adana que pretende responder ás preguntas de que é o TDAH, quen o diagnostica e como se trata

Adaptaciones curriculares para alumnado con TDAHs: Pequena guía con estratexias para realizar adaptacións organizativas e metodolóxicas co alumnado con TDAH elaborada por E. Manuel García Pérez, director técnico del Grupo Albor-Cohs
Métodos centrados en la conducta positiva: pautas editadas polo goberno de Canarias para conseguir mellorar a conduta do alumnado, centrándonos no bo comportamento.

Pautas en el comedor escolarorientacións a ter en conta no tempo de comedor


Como mejorar la motivación: pautas para mellorar a motivación do alumnado con TDAH

Atender y entender al alumnado con TDAH en las aulas: nova guía do Goberno de Navarra con pautas e información para o profesorado

Hojas de rexistro: follas de rexistro elaboradas por Juan Cruz


Alumnado con NEE asociadas a TDAH. Intervención educativa en el aula ordinaria: presentación de Francisco Martínez Santiago (maio 2012)


GUÍAS PARA AS FAMILIASDeclaración de los derechos del niño con TDAH: que nos pide un neno con TDAH


TDAH. Guía de tratamiento para padres: guía da American Psychiatric Association con información para as familias sobre os tratamentos para os nenos que teñen TDAH


Pautas orientativas para el niño con TDAH y padres: Folleto publicado polo servizo de Neuroloxía do Hospital La Paz con información para as familias.


Orientaciones para padres de niños con TDAH: pautas elaboradas polo Equipo de Orientación da Rioja destinadas ás familias

Orientaciones a padres: prácticas orientacións para as familias

Consejos prácticos para padres de niños con TDAH: esquemáticos e concisos consellos para as familiasTDAH: Manual básico para padres: documentación básica orientativa para as familias da asociación ACANPADAH

Guía breve para padres: Guía para as familias da asociación Elisabeth d'Ornano

Sugerencias para la familia: pautas para as familias do EOE de Alcobendas

Los hermanos: Artigo publicado por Gloria López en Mis TDAH favoritas

El reglamento familiar: Consideracións para crear un ambiente claro, estable, consistente e predecible.

Autoestima: pautas para mellorar a autoestima dos nenos con TDAH que acostuma ser moi baixa. Elaboradas polo EOE de Alcobendas.

Orientaciones para afrontar la adolescencia: Pautas para esta etapa da vida da asociación balear 

Fomentar la autoestima: máis pautas encamiñadas a mellorar a autoestima dos nenos con TDAH


Cómo obtener el certificado de minusvalía
AUTOINSTRUCCIÓNS

Autoinstrucciones en el aulainteresante documento para aprender a usar a linguaxe para guiar o pensamento e regular a conduta, ademais facilita pautas para  mellorar o ambiente de concentración da aula

Entrenamiento cognitivo en autoinstrucciones: pautas elaboradas polo Goberno de Aragón

Seguimiento de instrucciones escritas: pautas con pictogramas elaboradas pola aula de apoio do  CEIP  "Virgen del Carmen"ORGANIZACIÓN


Organizador infantilaplicación para organizar o tempo dun xeito fácil e divertido


Pautas para la falta de organización: pautas para contrarestar a desorganización que acostuma ir parella a este trastorno.


Materiales sobre TDAH: excelente y completa recopilación realizada por Lucía Fernández Vivancos 


CONTOS


Contos que favorecen o desenvolvemento de estratexias de comportamento ante situacións habituais.

Pincho se va de vacaciones

Trasto, un campeón en la familia


   Luna destaca en el colegio
Fosforete un amigo muy especial

VÍDEOS

Material audiovisual de sensibilización sobre el TDAH del CREENA


Breve reportaxe sobre o TDAH en RTVE
XOGOSXogos para TDAH: páxina web con xogos para nenos e nenas  con TDAH

Recopilatorio de actividades interactivas TDAH - Atención: recompilación de orientación Andújar 

ENLACES

tdahytú: páxina con información e recursos moi útiles e prácticos
www.trastornohiperactividad.comweb especializada neste trastornowww.f-adana.org.. Fundación que ten a finalidade de mellorar a vida das persoas con TDAH para o que informa, forma e axuda a aqueles que estean interesados en este trastorno.

Comunidad TDAH: publicación mensual multidisciplinaria ao servizo dos afectados polo Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividade

Asociaciones en España para el TDAH


TDAH. Agrega. Previsualizador. CeDeC INtefEscuela inclusiva y diversidad: wiki sobre TDAH

Recursos abiertos sobre TDAH, blog Orientapas

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Non esquezas deixar o teu comentario

divpinterest