ALUMNADO CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA


Esta páxina pretende agrupar enlaces, páxinas e materiais  relacionadas co Trastorno de Espectro Autista coa finalidade de comprender as súas necesidades educativas para poder dar unha resposta axeitada ás mesmas.


Podedes atopar enlaces sobre os seguintes aspectos:

CONCEPTO, DETECCIÓN E SINAIS DE ALERTA

GUÍAS FAMILIAS

GUÍAS PROFESORADO

SÍNDROME DE ASPERGER

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

TRABALLAR AS EMOCIÓNS

XOGOS E LECER

TEORÍA DA MENTE

ENLACES

GUÍA PARA INFORMAR AS PERSOAS CON AUTISMO

CONTOS

VIDEOS

VARIOS
ENTRADAS DESTE BLOG SOBRE TEA, SÍNDROME DE ASPERGER

CONCEPTO, DETECCIÓN E SINAIS DE ALERTA

Material realizado pola Federación Autismo Andalucía con aclaracións de múltiples dúbidas que poden xurdir sobre os TEA
Post de Autismo Madrid no que se explican os principais hitos da evolución dunha persoa desde os catro meses ata os catro anos. Non pretende ser un exame, senón un punto de referencia dos síntomas do autismo
Imaxe cos síntomas dun trastorno TEA
Síntomas do autismo
Presentación de Anabel Cornago
Documento informativo para as familias que forma parte dunha Guía Práctica Clínica elaborada polo Ministerio de Sanidade
Guía de detección dos alumnos con TEA na Educación Infantil: guía para o profesorado desta etapa educativa que ten a finalidade de contribuír á difusión dos sinais de alerta do Trastorno de Espectro Autista co fin de detectalo en idades temperás
Documento elaborado pola psicóloga e logopeda de Autismo BurgosPáxina de Autismo.org con escalas, cuestionarios e listas de verificación para diagnosticar posibles trastornos xeneralizados do desenvolvementoGuía de Autismo Burgos
Lista de verificación de autismo agora con pictogramas, realizada por Anabel Cornago

Video cos principais signos de alerta que nos poden indicar que o noso fillo ten un trastorno de espectro autista

Documento de la Universidad de Murcia


GUÍAS FAMILIAS
Guía básica da Universidade de Salamanca para familias de nenos que acaban de recibir un diagnóstico de autismo
Manual coa información crítica que necesita a familia cando recibe un diagnóstico de autismo
Esta guía presenta as características das persoas con autismo e aporta estratexias para a intervención, especialmente no contexto familiar
Guía que pretende servir como recurso ás familias que recentemente recibiron un diagnóstico de autismo para algún dos seus fillos

Interesante documento de Anabel Cornago con pautas para o día a díaRevisión del documento anterior completada con ejemplos prácticos, realizados por la misma autora
Ir a la peluquería
Ir al dentista
Material editado por autismo Andalucía: Colección de materiais que pretenden ofrecer pistas útiles a familiares e profesionais que traballan con persoas con TEA en actividades da vida cotiá
Problemas de hiperselectividade alimenticia
Autismo: una guía para abuelosDocumento que tenta evitar a fixación a algúns alimentos que presentan algúns nenos autistas, así como dar pautas para traballar a incorporación de novas texturas, sabores e temperaturas


Interesante guía que pretende orientar y dar soluciones prácticas a las familias y profesionales que trabajan con niños con Trastorno de Espectro Autista a la hora de abordar con éxito los problemas de alimentación que con frecuencia suelen mostrar estos niños.


Publicado por AutismSpeaks  y traducido por Catalina Berry. Se dirige exclusivamente a los abuelos, pero resulta igualmente de gran interés para las familias y profesionales.


GUÍAS PROFESORADO
Decálogo del profesional dedicado al autismo
Decálogo publicado en Autismo Madrid no que Theo Peeters sinala cales deberían ser as características do profesorado que traballa con alumnado autista
Guía que pretende explicar as necesidades educativas do alumnado con autismo e dar resposta ás necesidades que presentan
Información sobre o TXD e pautas de intervención para o profesorado
Manual de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo derivadas do trastorno xeneralizado do desenvolvemento
Guia para o profesorado que pretende dar unha serie de orientacións nos temas principais para unha educación inclusiva do alumnado con autismo
Guía con características propias deste alumnado e as pautas e estratexias a seguir
Guía de Murciadiversidad sobre os trastornos do espectro autista
Volume 1 da colección publicada sobre TEA pola Junta de Andalucía
Volume 3 da colección publicada sobre TEA pola Junta de Andalucía
Proxecto que trata de responder ás necesidades de formación de profesionais vinculados ao autismo
Documento elaborado polo EOE de La Rioja con moita información e materiais
Pautas para profesorado de Brenda Smith Myles et al
Material realizado por Anabel Cornago, Ángeles Broch y Ana Mª Porras para traballar o tono e o volume da voz
Documento elaborado por Francisco Tortosa no que se dan pautas sobre o que os centros educativos poden facer polo alumnado con TEA
Material da Fundación Educación y Desarrollo
Documento realizado polo Equipo Específico de Trastornos del Desarrollo del MEC
Material da Fundación Rompiendo Barreras de Colombia


Guía para la integración del alumnado con TEA en Educación Primaria

Entrada publicada no blog "En mi familia hay autismo y mucho más" na que se explica cómo debería ser un cole no que se escolarizaran alumnos con autismo
Realizada por Mª del Mar Gallego Matellán y editada  por el Instituto Universitario de la Integración en la Comunidad (INICO), pretende servir de instrumento  para  conocer las características de los niños con Trastorno de Espectro Autista y proporcionar estrategias aplicadas al entorno educativo que contribuyan a su desarrollo, favoreciendo su integración.
Documento con pautas e estratexias para levar a cabo co neno con autismo durante o tempo de recreo
Proxecto "Un recreo divertido" da integradora social en prácticas do CEIP "Enrique Tierno Galván" (Madrid)
Programa do CEIP Europa (Pinto-Madrid) que pretende estructurar o tempo que os nenos con TGD pasan no recreo e no comedor


Material editado por autismo Andalucía: Colección de materiais que pretenden ofrecer pistas útiles a familiares e profesionais que traballan con persoas con TEA en actividades da vida cotiá
Materiais recompilados por ANA (Asociación de Navarra de Autismo) para traballar condutas, historias sociais, a teoría da mente, etc

SÍNDROME DE ASPERGER
El síndrome de Aperger Guía Específica para o entorno educativo
Educando a niños con síndrome de Asperger 200 consellos e estratexias sobre temas cotiás
Descubrir el Asperger Guía de Ramón Cererols na que tenta explicar, a través da súa propia experiencia persoal, as características deste síndrome
El síndrome de Asperger. Intervenciones psicoeducativas Guía con pautas para as persoas con síndrome de Asperger
Síndrome de Asperger: una guía para los profesionales de la educación Guía realizada por Mercedes Belinchón et al. na que se indican as características psicolóxicas das persoas con este síndrome; as claves educativas e se dan pautas para a detección
Sindrome de Asperger. Estrategias prácticas para la clase Guía que explica as características do Síndrome de Asperger, comenta os recursos educativos e as posibles dificultades que poden experimentar na escola. Elaborada polo Departamento de Educación do Concello de Leicester (Gran Bretaña). Traducido por Ana Bolullo (Pana-Cádiz) e adaptado por Jesús Jarque García
Un acercamiento al síndrome de Asperger: una guía teórica y práctica Guía elaborada polo Equipo Deletrea na que se achega información relativa a este trastorno
El Síndrome de Asperger. Respuesta educativa Volume 2 da colección publicada sobre TEA da junta de Andalucía
Estratexias simples que funcionan Guía con consellos para o profesorado de alumnado con síndrome de Asperger, Autismo de Alta Funcionamento e discapacidades relacionadas. Realizada por Brenda Smith Myles, Diane Adreon e Dena Gilitz
Intervención educativa en alumnos con autismo de alto funcionamiento Ponencia de María Merino

Síndrome de Asperger: Guía práctica para la intervención en el ámbito escolar

Interesante y útil documento editado por la Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger y realizado por Margarita Coto Montero, psicopedagoga del centro Hans Asperger de Sevilla  de dicha asociación.
El día a día de un chico con Asperger Manual de instrucións con pictogramas das actividades cotiás dunha persoa desde que se levanta ata que se deita, realizado por Aurora Garrigos, nai dun chico con Asperger


COMUNICACIÓN ALTERNATIVA
Enlace Páxina deste blog sobre este tema
Cántame un cuento Cancións con letras graciosas e educativas adaptadas aos pictogramas de ARASAAC ou contadas con rima. Podedes acceder a elas gratuitamente en youtube
TRABALLAR AS EMOCIÓNS
Las emociones paso a paso Material elaborado por Anabel Cornago onde se recompilan exercicios, pautas, consellos e material de traballo sobre as emocións
O libro das emocións Libro interactivo para traballar as emocións
Juego de los gestos faciales Xogo interactivo para traballar os xestos e as emocións
Juego de los sentimientos Material realizado por Juana Mª Bayo con pictogramas de ARASAAC
Aprender las emociones a los niños y niñas autistas Documento elaborado por Manuel Ojea para traballar as emocións (alegria) co alumnado con autismo
Emociones en niños y niñas autistas: Programa de desarrollo de la comprensión social Documento elaborado por Manuel Ojea para axudar a traballar as emocións no alumnado con autismo
Emociones todo Enlace ao blog de Anabel Cornago con moito material para traballar as emocións

XOGO E LECER
Libro del restaurante libro elaborado por ARASAAC para servir de apoio cando se vai comer fóra
Libro de ocio 1
Libro de ocio 2
Libros elaborados por ARASAAC para servir de apoio á comunicación no tempo de lecer
El libro del juego material elaborado por Anabel Cornago, nai dun neno con autismo, con exercicios e estratexias que levou a cabo para lograr interacción, xogo funcional, atención conxunta, modificación de condutas inadecuadas...... co seu fillo


TEORÍA DA MENTE
Teoría de la Mente Libro realizado por Anabel cornago sobre como traballar paso a paso a teoría da mente
Teoría de la mente Enlace á sección sobre este tema da páxina de ARASAAC. Conta con numerosas actividadesENLACES
Autismo de la A a la Z Indice de blogs e foros de fala hispana, relacionados co autismo e algo máis
Agrega 2 Recompilación de material dixital educativo e interactivo para alumnado con autismo
Aulautistas's Weblog Páxina con cantidade de información, estratexias e minitrucos para traballar con alumnado autista
Autismo en red Portal con recursos para autismo para as familias, os profesionais e as persoas con TEA
Confederación Autismo España Entidade sen ánimo de lucro que agrupa e representa a outras entidades que traballan especificamente con persoas con TEA e a súa familia. Pretende apoiar a este colectivo co propósito de mellorar a calidade de vida das persoa con TEA e as súas familias
Do2Learn Páxina en inglés con cancións, xogos, pictogramas, calendarios, etc. A pesar de que hai que salvar o escollo do idioma, é moi aproveitable para traballar co noso alumnado nas actividades cotiás e, incluso, na clase de inglés
El sonido de la hierba al crecer Interesante blog de Anabel Cornago con moito material
iAutism Páxina que da a coñecer como usar os teléfonos móbiles e táctiles tipo iPhone e os dispositivos táctiles tipo iPod touch ou iPad e os seus homólogos baseados en Android e outros sistemas para mellorar a aprendizaxe, a comunicación e o lecer das persoas con TEA
Intervención psicopedagógica en TEA Páxina del EOEP TGD de Cáceres con moita información de intereseiSecuencias

La BiblioTEA
Aplicación de aprendizaxe para nenos con autismo baseada en cen secuencias representadas por seis personaxes.Está dispoñible para iPad. Na aplicación trabállanse catro áreas xerais: Hábitos de autonomía, eventos ou actividades lúdicas, situacións cotiás, emocións producidas por algo que ocorreu previamenteRecompilación de materiais e recursos realizada por unha familia desde o momento do diagnóstico de trastorno de espectro autista da súa filla
Leo con Lula Enlace deste blog que te leva a esta páxina enfocada a traballar o método de lectura global con persoas con trastorno de espectro autista
Planeta Visual Recurso de apoio na planificación da intervención educativa en autismo a partir do Inventario de Espectro Autista (Rivière, 1997)
Programa Elige 2.0 Aplicación informática de axuda para a estruturación temporal do alumnado con Trastornos do Espectro Autista elaborada por autismo Burgos
Pictograma Room Conxunto de videoxogos educativos deseñados para traballar áreas claves do desenvolvemento de persoas con autismo
Revista En sentido figurado Miniespecial de Autismo
Wikitea Liceo de Castilla Wiki sobre autismo elaborada por profesorado deste centro en colaboración con autismo Burgos con información para profesorado, alumnado e familias
Navegador Zac Browser Navegador especialmente desenvolvido para nenos con autismo
Trastorno del espectro autista Blog de Manuel Ojea con información e enlaces a materiais sobre este trastorno
Zac Picto Ferramenta multimedia baseada en pictogramas creada para axudar a organizarse e a estruturar as actividades de xeito visual, ideada para pais, profesionais e todos aqueles relacionados con persoas con trastornos do espectro autista
ACERCA DO MEU AUTISMO
Soy Especial
Soy Especial: Fichas de trabajo
Informando aos nenos e nenas con autismo sobre o seu trastorno
Acerca de mi autismo Libro de Jim Sinclair, unha persoa con autismo que nos conta persoalmente o que este síndrome lle causa
Cómo explicarle a un hijo y a sus compañeros que es el autismo Libro de Anabel Cornago que pretende explicarlle aos nenos con autismo e aos seus compañeiros da clase en que consiste este sindrome
Mi hermano tiene autismo Publicación de Ana González y Victoria Labat que tenta explicar que é o autismo aos nenos de entre seis e sete anos
Mi hermano tiene autismo Publicación de Ana González e Victoria Labat que tenta explicar o autismo a nenos de entre catro e cinco anos
Soy un niño con TGD Conto que tenta explicar as características propias das persoas que teñen este trastorno e ofrece unha serie de estratexiasCONTOS
El cazo de Lorenzo Un conto metafórico para falar das diferencias dos máis pequenosDicen de él
Cuidando a Louis
Bonito conto sobre as diferencias e a aceptación das persoas tal como son


Libro sobre a inclusión educativa dun neno con TEA

El calzoncillo de José Conto para deixar os pañais adaptado PICTOGRAMAS
Cuentos para aprendices visuales Proxecto sen ánimo de lucro que consiste na creación, produción, distribución e difusión de contos infantís para nenos con necesidades especiais de aprendizaxe. Os contos están adaptados a pictogramas e están desenvolvidos especialmente para nenos con TXD
Cuentos y canciones con pictogramas
Todos somos diferentes
Cuentos de sensibilización sobre el autismo Recompilación bibliográfica sobre contos que tratan o tema do autismo
Publicación de Wendy Preciado dirixida á promoción da inclusión dos nenos con autismo nas escolas
VIDEOS
El viaje de María Curtametraxe de animación realizado polo debuxante Miguel Gallardo, pai dunha filla con autismo
Mi hermanito de la luna O autismo visto desde a perspectiva dunha nena que é irmá dun neno autista
Arthur: George y la pieza de puzzle perdidaCaillou explica cómo se siente un niño con autismo

Academia de especialistas
Capítulo de Arthur no que George nos presenta a Karl, un neno con Sindrome de Asperger


Explica dun xeito ameno as habilidades especiais que teñen moitas persoas con autismo e que non sempre son comprendidas cando se ven dende fóra.VARIOS
Carta de Derechos de las personas con Autismo
Que nos pediría una persona con TEA
10 cosas que le pediría un niño autista a un médico
Accións contra os mitos do autismo Porque autismo non é sinónimo de persoas indiferentes e infelices que viven illadas no seu mundo porque son incapaces de sentir. Coñece OS MITOS DO AUTISMO

Máis cousas:


Comunidad virtual TGDpunto de encontro para profesionais que traballan con alumnado con TXD en colexios e institutos

Guía para la práctica educativa con niños con autismo y TGD
Material , traducido por Juanma Cano, para traballar a conversación (máis información en primeiras conversacións 1 e primeiras conversacións 2) de El sonido de la hierba al crecer
Hasta la luna ida y vuelta 2: recompilación de enlaces

Materiales educativos para alumnado con TEA: recompilación realizada por Manuel Ojea con numerosos enlaces


Educación inclusiva: Personas con TEA: material del ITE sobre personas con TEA con información recogida por profesionales especialistasTraballamos en equipo: wiki de Mará Vela e Eva García

TEAyudamos: programa del Hospital Universitario de Fuenlabrada, destinado principalmente a la población infantil susceptible de beneficiarse del uso de comunicación aumentativaEnlace ás entradas deste blogue coa etiqueta AUTISMO, TEA
2 comentarios:

Non esquezas deixar o teu comentario

divpinterest