ALUMNADO CON DISCAPACIDADE AUDITIVA

Consideramos que un alumno ten discapacidade auditiva cando ten un déficit total ou parcial na percepción auditiva que afecta, en maior ou menor grao,  a súa capacidade de comunicación.
Nesta páxina atoparás temas relacionados con:

CONCEPTO, SIGNOS DE ALERTA E DETECCIÓN

GUÍAS PROFESORADO

GUÍAS PARA AS FAMILIAS

LECTURA

CONTOS

XOGOS

LINGUA DE SIGNOS

ENLACES

VIDEOS


Entradas deste blog sobre DISCAPACIDADE AUDITIVA 

CONCEPTO, SIGNOS DE ALERTA E DETECCIÓN

Indicadores de Sospecha de Déficit Auditivo: documento do Goberno de Navarra con sinais de alertaTríptico. Indicadores de sospecha de déficit auditivo: folleto do Goberno de Navarra cos indicadores que poden apuntar aun posible déficit auditivo

Hipoacusias leves y moderadas de primer grado: documento do EOE de Madrid con conceptos médicos e coidados escolares


Orientaciones para la evaluación psicopedagógica de alumnos con discapacidad auditiva: orientacións para a avaliación psicopedagóxica do CREENA

Evaluación de las habilidades: documento do CREENA con pautas para a avaliación das habilidades auditivas


GUÍAS PROFESORADO

Tengo un alumno sordo en clase: material que pretende servir de guía para o profesorado que ten por primeira vez un alumno con déficit auditivoSus manos hablan. Orientaciones para educar a tu alumno sordo:Guía da FESCAN con orientacións para o profesoradoDiscapacidad auditiva: manual da Junta de Andalucía con información e pautas educativas para o alumnado con déficit auditivoNecesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad auditiva: pautas orientativas do EOE de discapacidade auditiva de Cartagena

Estrategias, recursos y conocimientos para poner en práctica con alumnos sordos y/o con discapacidad auditiva: Guía de recursos de Castilla-La Mancha


Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva: guía de la junta de AndalucíaIntervención educativa para el alumnado con discapacidad auditiva: documento realizado polo Equipo Específico de Murcia e Cartagena que trata das distintas modalidades de escolarización do alumnado con discapacidad auditiva na rexión de Murcia; describe as principais adaptacións curriculares que se poden levar a cabo; destaca a intervención a realizar na linguaxe oral, na escrita e na rehabilitación auditiva do alumno con implante coclear  e dá unha serie de orientacións para a familia


Guía para la atención del alumnado con déficit auditivo: Guía de la Junta de Extremadura

Materiales adaptados para trabajar en el aula con alumnado con discapacidad auditiva: materiais adaptados de distintas asignaturas  do CEIP Santa María de Gracia


 

Orientaciones relacionadas con la otitis: material do CREENA sobre hipoacusias transitorias


Orientaciones relacionadas con la hipoacusia moderada: material do CREENA sobre hipoacusia moderadaOrientaciones relacionadas con la hipoacusia leve: material do CREENA sobre discapacidade auditiva leve


Orientaciones relacionadas con la discapacidad auditiva grave: material do CREENA sobre discapacidade auditiva grave


Orientaciones para trabajar con alumnos sordos: pautas do EOE da RiojaAlumnado sordo en secundaria. ¿Cómo trabajar en el aula?: pautas elaboradas pola Fundación CNSE

Guía de recursos para la deficiencia auditiva de Asturias: guía de recursos de APADA

Apoyo a la comunicación oral en el ámbito educativo: orientacións prácticas para a aplicación de recursos

  

Sistemas FM en el aula: Guía para educadores editada por Phonak que pretende facer unha revisión das necesidades acústicas do alumnado con déficit auditivo, dos sistemas FM actuais e das vanrtaxes do seu uso no ámbito escolar.Pautas y normas en el aula de infantil que escolariza alumnado con discapacidad auditiva o sordera: material elaborado polo EOE de Madrid


La asamblea en el segundo ciclo de infantil en un centro ordinario que incluye alumnos sordos y oyentes: material elaborado polo EOE de MadridMe expreso sin palabras: exemplos de actividades para concienciar ao alumnado no tema da discapacidade auditiva

GUÍAS PARA AS FAMILIAS


La audición en los niños: Guía para as familias, editada por Phonak, na que se informa aos pais dos síntomas de que o seu fillo teña unha perda auditiva, así como do que deben facer si é así.

Mi hijo tiene una pérdida auditiva: Guía, editada por Phonak, para as familias que acaban de recibir un diagnóstico de déficit auditivo.

Mi hijo sordo: páxina web "cun mundo de respostas"


Compartir el silencio: guía da FESCAN que nos plantexa que faríamos se un membro da nosa familia fora xordo

Dossier divulgativo para familias con hijos con discapacidad auditiva: guía de FIAPAS con información para as familias


Preguntas y respuestas para la escolarizacion de un niño sordo: consellos para as familias que teñen que elixir unha escola


Guía para las familias con sordera o sordoceguera: guía da Generalitat de Cataluña


Lola y su familia: guía para as familias con estratexias e con algúns dos principais aspectos da vida dunha nena xorda: atención temperá, servizos de apoio, educación, lecer, adaptacións no fogar... 
LECTURA


Pautas para la lectura de cuentos. Iniciando la lectura con tu hijo: material do Principado de Asturias destinado a fomentar a lectura nas distintas idadesFomentando la lectura en tu hijo. Primaria


Fomentando la lectura en tu hijo


Guía para el fomento de la lectura en personas sordas: guía editada pola Fundación CNSE para a Supresión das Barreiras de Comunicación en colaboración co Ministerio de Cultura coa finalidade de fomentar a lectura nas persoas xordas.


Vamos a signar un cuento: Guía para o fomento da lectura en familias con nenos xordos.


CONTOS


Oliver y sus audífonos: contos pensados para explicarlle aos nenos que son os audífonos


Oliver y sus audífonos FM


 Quién es Laura?: Laura, unha nena xorda, cóntanos cousas da súa vida e das persoas coas que conviveHistoria de Lucas: A través de Lucas, este libro explica aos nenos que é un implante coclear

Lucas se va de campamento: Lucas nos explica a hixiene e o coidado que hai que ter cando se ten implante coclear e se está fóra de casa

Conto de Carapuchiña en LSE
Cántame un cuento: cancións con letras graciosas e educativas signadas en LSE, adaptadas aos pictogramas de ARASAAC ou contadas con rima. Podedes acceder a elas gratuitamente en youtube
XOGOS

Ponte en su lugar: aplicación para que os compañeiros da clase do neno con implante coclear poidan comprender moitos aspectos da vida destes nenos.


Xandre, o elefante sen sombra: conto interactivo para nenos de tres a oito anos que se presenta en diferentes sistemas comunicativos e soportes, entre eles a lingua de signos.

Adiós a la sordera: enlace coa ludoteca desta páxina que contén xogos para entrenamento auditivo
LINGUA DE SIGNOSLey 27/2007 de 23 de octubre por la que se reconocen las lenguas de signos españolasLingua de signos: presentación con imaxesAprende Lengua de signos española: web dedicada á lingua de signos con multitude de enlaces e contidos


Biblioteca de signos. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: primeira biblioteca xeneral en lingua de signosMateriales curriculares en LSE. Conocimiento del Medio: Material da Biblioteca Cervantes


Diccionario en Lengua de signos en varios idiomas: interesante recurso para saber como se di unha palabra en lingua de signosSignos que cuentan, Cuentos que signan: material da Fundación CNSEManual de lengua de Signos. Primaria: Guía de aprendizaxe elaborada polo Goberno vasco.

Manual de lengua de signos. Infantil: Guía de aprendizaxe elaborada polo Goberno vasco.


Actividades en LSE: actividades en lingua de signos para nenos de cero a seis anos. Os enlaces para outras idades están en construción

Sistema bimodal: imaxes das palabras para aprender bimodal TADEGA


Ejercicios bimodal


Webvisual: páxina onde atoparás información de interese para o colectivo de persoas xordas e noticias en LSE
Proyecto Comunica: páxina con ferramentas gratuítas e de libre distribución para traballar con persoas con dificultades na linguaxe e na fala.

HADA: Ferramenta de asistencia para discapacitados auditivos que facilita a comunicaciónENLACES

 


CREENA. Deficiencia auditiva

FAXPG: Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia

Equipo de Atención al Alumnado con Déficit Auditivo, Badajoz


EOE. Discapacidades sensoriais 


Asociación de Sordociegos de España ASOCIDE


Asociación Española de Padres de Sordociegos ASPACIDE


Léeme los labios: blog de Sergio López Lozano dirixido coa ás persoas oíntes que teñan no seu entorno próximo unha persoa con problemas de audición.

VÍDEOS


Sabíades que hai persoas que se comunican coas mans?

El misterio de Julia: historia dunha nena que descubre que ten hipoacusia

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Non esquezas deixar o teu comentario

divpinterest